Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

Діяльність підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності Харківської області у 2009 році

За даними статистичних спостережень у 2009р. кількість підприємств у Харківській області в розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення склала 88 підприємств (з урахуванням малих підприємств), що більше на дві одиниці, ніж у 2008р. У м.Харкові на 10 тис. осіб наявного населення припадає 135 підприємств (у 2008р. – 133 підприємства). Серед районів області найбільша кількість підприємств на 10 тис. осіб наявного населення зосереджена на території Харківського району – 65 підприємств, Борівського, Дергачівського та Печенізького районів - по 47 підприємств.
Середня кількість зайнятих працівників у звітному році становила 491258 осіб. З їх кількості 99,6% – наймані працівники, кількість яких склала 489461 особу, що на 8,1% менше ніж у 2008р.
Фонд оплати праці за звітний рік склав 9163,5 млн.грн. При цьому середньомісячна заробітна плата робітників на підприємствах регіону – 1560,14 грн. При зменшені фонду оплати праці в порівнянні з минулим роком на 2,8%, середньомісячна заробітна плата працівників збільшилась на 5,9%.
Більше третини (38,1%) загальної кількості найманих працівників працює в промисловості. При цьому середньомісячна заробітна плата найманих працівників в промисловості вища за середній показник і склала 1674,72 грн.
На підприємствах за основним видом діяльності “торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку” працює 15,6% загальної чисельності найманих працівників. За цим видом діяльності середньомісячна заробітна плата склала 1062,06 грн. – один з низьких показників по області.
Підприємствами – суб’єктами підприємницької діяльності реалізовано продукції (робіт, послуг) на суму 142457,1 млн.грн., що менше обсягу реалізації попереднього року на 3,1%.
Значне зменшення обсягу реалізації продукції (робіт, послуг), у 2009р. по відношенню до попереднього року спостерігається на будівельних підприємствах – на 24,4% та на підприємствах торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – на 19,5%.
Витратність виробничого процесу характеризує показник “операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг)”, які становили за звітний рік 136741,7 млн.грн.
За підсумками року у загальній структурі витрат матеріальні витрати становили 23,1%, вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки – 54,7%, амортизація – 2,8%, витрати на оплату праці – 6,5%, відрахування на соціальні заходи – 2,3%, інші операційні витрати – 10,6%.
Зростання витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг) веде до зниження прибутковості підприємств. Показник витрат на одну гривню реалізованої продукції (робіт, послуг) найповніше відображає цей процес, бо відображає вартісний аспект економічної ефективності виробництва.
За 2009р. в економіці Харківської області витрати підприємств на одиницю реалізованої продукції (робіт, послуг) склали 96,0 коп./грн. (у 2008р. – 97,4 коп./грн.).
Цей показник значно вищий, ніж середній по області, по таких видах діяльності, як: діяльність готелів та ресторанів (124,2 коп./грн.); охорона здоров’я та надання соціальної допомоги (123,0 коп./грн.); надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту (112,6 коп./грн.). У промисловості найбільш затратним видом діяльності є виробництво та розподілення електроенергії, газу та води – 106,4 коп./грн.
Найбільшою ефективністю по регіону відзначаються підприємства, які займаються операціями з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг підприємцям (83,1 коп./грн.).
Таким чином, за підсумками 2009р., на фоні збільшення кількості підприємств на 10 тис. осіб наявного населення та росту середньомісячної заробітної плати працівників, спостерігається загальне зменшення обсягів реалізації продукції (робіт, послуг) підприємств по відношенню до попереднього року. Також було відзначене скорочення чисельності зайнятих та найманих працівників, які працюють на підприємствах області, що є негативним фактором в умовах розвитку ринкових відносин.


Начальник Головного управління
статистики у Харківській області О.С.Никифоров