Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

Доктори наук Харківської області у 2013 році

Станом на 31 грудня 2013 р. в організаціях та на підприємствах області працювало 2260 докторів наук, що на 3,7% більше, ніж на 31 грудня 2012 р. (2179 осіб). За чисельністю фахівців із докторським ступенем область посідає друге місце в країні після м. Києва
(5899 осіб), третю та четверту позиції займають Львівська та Дніпропетровська області
(1125 та 1006 осіб відповідно).
Диплом доктора наук у 2013 р. отримали 147 осіб. Середній вік цих науковців на момент отримання диплома становив: чоловіків – 49 років, жінок – 45 років; середній час роботи над дисертацією ¬– відповідно 8 і 6 років.
Із загального числа докторів наук області 97,8% мали вчене звання професора, доцента або старшого наукового співробітника, що на 0,4 в.п. менше, ніж у минулому році.
Більшість докторів наук (62,8% їх загальної чисельності) захистили свої дисертації за спеціальностями у галузі технічних (26,6%), фізико-математичних (19,2%) та медичних (17,0%) наук.
За результатами наукової діяльності 83,7% докторів наук області впродовж звітного періоду мали наукові праці, що вийшли у фахових виданнях нашої країни та за кордоном, а 19,2% фігурували як автори (співавтори) у заявках на отримання охоронного документу на об’єкт права інтелектуальної власності.

В.о. начальника Головного управління статистики О.М.Ракітіна