Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

Стан виплати заробітної плати на підприємствах, в організаціях та установах Харківської області на 1 квітня 2014 року

На окремих підприємствах, установах та в організаціях області існує та продовжує зростати сума заборгованості із виплати заробітної плати. Так, за результатами щомісячного державного статистичного спостереження «Стан виплати заробітної плати» (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб – підприємців) на 1 квітня 2014 року заборгованість дорівнювала 132 млн. грн. і за місяць зросла у 1,5 раза, або на
41,2 млн. грн., порівняно з початком поточного року – у 1,8 раза (або на
57,7 млн. грн.).
Серед регіонів України за темпом росту (зменшення) боргу, відносно
1 січня 2014 року, області належало 19 місце.
Обсяг боргу працівникам області на початок квітня п.р. складав 6,8% від фонду оплати праці, нарахованого за березень 2014 року (на початок року цей показник дорівнював 3,6%). Найвищим він був у працівників, зайнятих на підприємствах переробної промисловості – 23,5% та професійною, науковою і технічною діяльністю – 16,9%.
Основна частина невиплаченої заробітної плати серед видів економічної діяльності припадала на підприємства промисловості (92,9 млн. грн. або 70,4% від загального показника), а серед міст та районів області – належала працівникам
м. Харкова (82,4% або 108,7 млн. грн.). Серед районів м.Харкова найвища сума невиплаченої заробітної плати спостерігалась на підприємствах Київського району (39,3 млн. грн., або 29,8%), серед міст та районів області – у працівників м.Ізюма (24,2% від загального показника по районах області) та м.Лозової (21,3%).
В той же час, на початок квітня 2014 року взагалі не мали заборгованості із виплати заробітної плати працівники Близнюківського, Ізюмського, Коломацького, Куп'янського, Первомайського та Печенізького районів.

Із загальної суми заборгованості економічно активним підприємствам належало 66,7% боргу, суб’єктам господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом – 27,4%, економічно неактивним підприємствам, тобто призупинившим виробничо–господарську діяльність у 2013 і попередніх роках, – 5,9%.
Порівняно з попереднім місяцем сума невиплаченої заробітної плати на економічно активних підприємствах зросла у 1,9 раза, або на 40,8 млн. грн., переважним чином, за рахунок підприємств промисловості, де за цей період заборгованість збільшилась на 33,9 млн. грн.
Чисельність працівників економічно активних підприємств, які своєчасно не отримали заробітну плату, на початок квітня п.р. складала 19,1 тис. осіб, або 3,1% від загальної чисельності штатних працівників області. Сума боргу в середньому на одного працівника дорівнювала 4613 грн., що у 1,5 раза перевищує розмір середньомісячної заробітної плати в цілому по області за березень 2014р.
Сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств–банкрутів складала 36,2 млн. грн. Близько двох третин з неї належить працівникам, які зайняті у промисловості, а серед міст та районів області – на підприємствах міст Харкова (76,5%) та Ізюма (14,8%).
Економічно неактивними підприємствами, тобто призупинившими виробничо–господарську діяльність у 2013 і попередніх роках, не виплачено
7,7 млн. грн. Більша частина цієї заборгованості належала працівникам, які раніше працювали у промисловості (86,6%).

 

 

 

 


Заступник начальника І.Г.Наумов