Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

Виконання будівельних робіт у Харківській області за січень-лютий 2014 року

У січні-лютому 2014р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 455358 тис.грн. Індекс будівельної продукції у січні-лютому 2014р. порівняно з січнем-лютим 2013р. становив 96,4%.
У січні-лютому 2014р. будівництво як будівель так і інженерних споруд скоротилось порівняно з відповідним періодом 2013р. на 3,7%, у т.ч. житлових та нежитлових будівель на 8,7% та 0,8%, відповідно.
Структура обсягів виконаних будівельних робіт за характером будівництва розподілились таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 92,0% від загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонтів (3,3% та 4,7%, відповідно).
У січні-лютому 2014р. виконано будівельні роботи у м.Харкові, 4 містах обласного значення та 7 районах області.
__________
Примітка. Дані щодо обсягів виконаних будівельних робіт розроблено на підставі короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Індекси будівельної продукції розраховані відповідно до Методологічних положень, затверджених наказом Держкомстату від 05.08.2011 № 200, які розміщені на веб-сайті Держстату України.
Можливі уточнення даних в наступних статистичних виданнях.

Заступник начальника Головного управління статистики
у Харківській області     І.Г.Наумов