Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

Виконання будівельних робіт у Харківській області за січень 2014 року

У січні 2014р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 263231 тис.грн. Індекс будівельної продукції у січні 2014р. порівняно з січнем 2013р. становив 107,6%.
У січні 2014р. порівняно з відповідним періодом 2013р. скоротилось будівництво будівель на 15,6%, у т.ч. житлових будівель – на 8%, нежитлових – на 19,8%. Будівництво інженерних споруд збільшилось на 17,9%.
Структура обсягів виконаних будівельних робіт за характером будівництва розподілились таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 91,3% від загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонтів (4,1% та 4,6%, відповідно).
У січні 2014р. виконано будівельні роботи у м.Харкові, 4 містах обласного значення та 7 районах області.
__________
Примітка. Дані щодо обсягів виконаних будівельних робіт розроблено на підставі короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Індекси будівельної продукції розраховані відповідно до Методологічних положень, затверджених наказом Держкомстату від 05.08.2011 № 200, які розміщені на веб-сайті Держстату України.
Можливі уточнення даних в наступних статистичних виданнях.

Заступник начальника Головного управління статистики
у Харківській області   І.Г.Наумов