Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

До дня студента

У сфері підготовки фахівців з вищою освітою для різних галузей економіки Харківська область займає одне з провідних місць в Україні. На початок 2013/14 навчального року на території Харківської області функціонувало 70 вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, в яких молодь мала можливість отримати перший етап вищої освіти (за міжнародною стандартною класифікацією освіти – МСКО). Вага Харківської області, як осередка вищої освіти, підтверджується її місцем серед інших регіонів України за кількістю ВНЗ (третє місце серед закладів I-IІ рівнів акредитації та друге – III-IV).
У 2013р. до прийомних комісій ВНЗ усіх рівнів акредитації подали заяви для вступу на початковий цикл навчання 184,9 тис. осіб.; станом на 1 жовтня 2013 року було прийнято 40,4 тис. студентів. Найбільший конкурс серед ВНЗ усіх рівнів акредитації спостерігався на денних відділеннях ВНЗ III–IV рівнів акредитації – 651 подана заява на 100 зарахованих. У ВНЗ усіх рівнів акредитації на початок 2013/14 навчального року навчалися 209,3 тис. студентів, що на 5,9% менше, ніж на початок минулого навчального року. Протягом 2013р. з ВНЗ I–IV рівнів акредитації було випущено 55,5 тис. фахівців.

Заступник начальника Головного управління М.О.Тур