Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

Виконання будівельних робіт у Харківській області за січень – вересень 2013 року

У січні - вересні 2013р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 2545691 тис.грн. Індекс будівельної продукції у січні-вересні п.р. порівняно з січнем-вереснем 2012р. становив 81,0%.
У січні – вересні п.р. порівняно з відповідним періодом 2012р. скоротилось будівництво будівель на 7,2%, у т.ч. нежитлових – на 17,5%. Будівництво інженерних споруд зменшилось на 24,5%. Водночас будівництво житлових будівель зросло на 19,4%.
За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 88,4% від загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонтів (7,0% та 4,6%, відповідно).
У звітному періоді виконано будівельні роботи у м.Харкові, 6 містах обласного значення та 15 районах області.
__________
Примітка. Дані щодо обсягів виконаних будівельних робіт розроблено на підставі короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Індекси будівельної продукції розраховані відповідно до Методологічних положень, затверджених наказом Держкомстату від 05.08.2011 № 200, які розміщені на веб-сайті Держстату України.
Можливі уточнення даних в наступних статистичних виданнях.

Заступник начальника
Головного управління статистики
у Харківській області І.Г. Наумов