Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

Виконання наукових та науково-технічних робіт за січень–березень 2010 року

У січні–березні 2010р. виконанням наукових та науково-технічних робіт у Харківській області займалася 181 організація та підприємство (або 15,2% від загальної кількості наукових організацій країни) проти 187 організацій (підприємств) або 15,3% у відповідному періоді минулого року.

Науковими та науково-технічними роботами в організаціях (підприємствах) області займалися 22,3 тис. працівників основної (науково-технічної) діяльності (дослідники, техніки, допоміжний персонал та інші працівники), що на 2,8% менше відповідного періоду минулого року. Число безпосередніх виконавців наукових та науково-технічних робіт (дослідників, техніків та допоміжного персоналу) зменшилось на 3,2% і склало 18,4 тис. осіб.

При загальній тенденції щодо скорочення чисельності виконавців наукових та науково-технічних робіт питома вага докторів та кандидатів наук у їх складі продовжує зростати і у січні–березні 2010р. загалом становила 18,4% проти 17,5% у відповідному періоді минулого року. При цьому, науковий ступінь доктора наук мали 615 осіб, кандидата наук – 2771 особа (у січні–березні 2009р. – 612 та 2711 осіб відповідно).

Загальний обсяг витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт власними силами організацій у січні–березні 2010р. становив 424,3 млн.грн. (у січні–березні 2009р. – 256,7 млн.грн.). Середньомісячна заробітна плата виконавців досліджень і розробок зросла і становила 2317,9 грн. у січні–березні 2010р. проти 1989,4 грн. у відповідному періоді 2009р.
У загальному обсязі фінансування витрат доля держбюджетного фінансування зменшилася на 9,3 в.п. у порівнянні з відповідним періодом 2009р. Більша частина держбюджетного фінансування 80,0 млн.грн. або 74,6% – надійшла до наукових установ академічного профілю (у січні–березні 2009р. – 68,0 млн.грн. або 76,5%).

Загальний обсяг виконаних у січні–березні 2010р. наукових та науково-технічних робіт становив 484,3 млн.грн. (20,5% від наукового продукту, виробленого в Україні), у тому числі виконаних власними силами організацій та підприємств – 470,9 млн.грн. (20,8%).


Начальник Головного
управління статистики О.С.Никифоров