Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

Джерела доходів домогосподарств області

(за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств)
За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств у І кварталі 2013р. середньомісячні загальні доходи одного домогосподарства Харківської області склали 3977 грн. Рівень середньомісячних доходів однієї особи у 1,8 рази перевищив рівень встановленого на цей період прожиткового мінімуму (1108 грн.).
Найвищі загальні доходи в Україні, як і раніше, мали домогосподарства м. Києва (6074 грн.). Середньодушові доходи киян майже у 1,5 раза перевищили аналогічний показник пересічного українця.
Свої потреби домогосподарства області задовольняли за рахунок ресурсів, які надходили з різних джерел. Середньомісячні сукупні ресурси одного домогосподарства області у І кварталі 2013р. склали 4019 грн. і зросли порівняно з січнем – березнем 2012р. на 11,4 %. Основним джерелом доходів у бюджеті сім’ї області залишаються доходи від зайнятості, які становили 60,4% надходжень.
Пенсії, стипендії та соціальні допомоги були наступною за величиною складовою частиною сімейного бюджету (27,3%). Найважливіше місце серед них належало пенсії – 23,8%.
Важливу роль продовжували відігравати доходи від особистого підсобного господарства, які складали 4,8% надходжень.
Частка безготівкових пільг та субсидій, які отримує населення області склали 1,4 %.
Значну частину займали допомоги від родичів та інших осіб грошима та продуктами харчування, використані заощадження, позики, повернені домогосподарству борги тощо, які становили 6,1 %.

Заступник начальника І.Г.Наумов