Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

Виконання будівельних робіт у Харківській області за січень-липень 2013 року

У січні-липні 2013р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1942274 тис.грн. Індекс будівельної продукції у січні-липні п.р. порівняно з січнем-липнем 2012р. становив 81,6%.
За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 89,6% від загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонтів (5,9% та 4,5%, відповідно).
На загальну тенденцію у січні-липні 2013р. порівняно з відповідним періодом 2012р. вплинуло скорочення будівництва інженерних споруд (на 23,3%), частка яких у загальному обсязі становить 65,3%. Індекс будівництва житлових будівель збільшився на 15,5%.
У звітному періоді виконано будівельні роботи у м.Харкові, 6 містах обласного значення та 14 районах області.
__________
Примітка. Дані щодо обсягів виконаних будівельних робіт розроблено на підставі короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Індекси будівельної продукції розраховані відповідно до Методологічних положень, затверджених наказом Держкомстату від 05.08.2011 № 200, яка розміщена на веб-сайті Держстату України.
Можливі уточнення даних в наступних статистичних виданнях.

Заступник начальника Головного управління статистики у Харківській області   І.Г. Наумов