Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

Доктори наук Харківської області у 2012 році

Станом на 31 грудня 2012р. в організаціях та на підприємствах області працювало 2179 докторів наук, що на 5,6% більше, ніж на 01.10.2011р. (2064 особи). За чисельністю фахівців із докторським ступенем область посідає друге місце в країні після м.Києва (5585 осіб), третю та четверту позиції займають Львівська та Дніпропетровська області (1066 та 962 особи відповідно).
Диплом доктора наук у 2012р. отримали 123 особи. Середній вік цих науковців на момент отримання диплома становив: чоловіків – 51 рік, жінок – 45 років; середній час роботи над дисертацією – відповідно 7 і 6 років.
Із загального числа докторів наук області 98,2% мали вчене звання професора, доцента або старшого наукового співробітника, що на 0,2 в.п. більше, ніж у минулому звітному періоді.
Більшість докторів наук області (63,9%) захистили свої дисертації за спеціальностями у галузі технічних (27,0%), фізико-математичних (20,1%) та медичних (16,8%) наук.
За результатами наукової діяльності 84,5% докторів наук області впродовж звітного періоду мали наукові праці, що вийшли у фахових виданнях нашої країни та за кордоном, а 21,3% фігурували як автори (співавтори) у заявках на отримання охоронного документу на об’єкт права інтелектуальної власності.

Начальник Головного управління статистики О.Г.Мамонтова