Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

Виконання наукових та науково-технічних робіт організаціями Харківської області у 2012 році

У 2012р. виконанням наукових та науково-технічних робіт у Харківській області, як і торік, займалися 189 організацій та підприємств або 15,6% від загальної кількості наукових організацій країни (у 2011р. – 15,1%).
Науковими та науково-технічними роботами в організаціях (підприємствах) області займалася 21,1 тис. працівників основної (науково-технічної) діяльності (дослідники, техніки, допоміжний персонал та інші працівники), що на 3,2% менше порівняно з 2011р.
Число безпосередніх виконавців наукових та науково-технічних робіт (дослідників, техніків та допоміжного персоналу) також зменшилося на 4,6% порівняно з минулим роком і склало 17,2 тис. осіб. Серед цих виконавців науковий ступінь доктора наук мали 629 осіб, кандидата наук – 2631 особа проти 621 та 2656 осіб відповідно у минулому році.
У 2012р. жінки, як і торік становили 40,5% дослідників. Частка докторів і кандидатів наук серед жінок-дослідників збільшилася на 1,5 в.п. і становила 22,4%.
Загальний обсяг витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт власними силами організацій у 2012р. становив 2005,0 млн.грн. (у минулому році – 1751,0 млн.грн.). Середньомісячна заробітна плата виконавців досліджень і розробок зросла і становила 3346,3 грн., що на 15,3% вище свого рівня у 2011р.
Частка фінансування витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт за рахунок держбюджету складала 30,3%, що на 0,1 в.п. менше порівняно з 2011р. Більша частина держбюджетного фінансування 461,5 млн.грн. або 75,7% – надійшла до наукових установ академічного профілю (у 2011р. – 386,6 млн.грн. або 72,7%).
У 2012р. загальний обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт становив
2371,4 млн.грн. (19,2% від наукового продукту, виробленого в країні), у тому числі виконаних власними силами організацій та підприємств – 2257,9 млн.грн. (20,1%).

Начальник Головного управління статистики у Харківській області  О.Г.Мамонтова