Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

Виставкова діяльність у Харківській області у 2012 році

Протягом року у Харківській області діяло 7 організаторів виставок та 1 виставковий центр. Ними було проведено 41 виставковий захід, у тому числі 24 виставки (58,5%) та 17 ярмарок (41,5%). Всі вказані заходи було проведено в м. Харкові та фінансувались за рахунок комерційної діяльності.
Із загальної кількості виставкових заходів, що проводилися протягом 2012 року, 26 заходів (63,4%) мали статус міжрегіональних, 15 (36,6%) – національних. Більшість заходів (78,0%) мали цільовою аудиторією як фахівців так і широке коло відвідувачів, для фахівців окремо було проведено 5 виставок та ярмарку.
Тематика заходів була різноманітною, так 56,1% складали галузеві (спеціалізовані) заходи, 31,7% – багатогалузеві виставки та ярмарки обладнання та технологій.
Виставкові заходи відвідало 141,0 тис.осіб, з них 45,3% відвідувачів побувало на виставках та 54,7% відвідало ярмарки. За відвідування заходів сплачував лише кожний четвертий відвідувач.
Учасниками виставкових заходів були 1600 представників компаній, з них – 16 іноземних.
Персонал організаторів виставок та виставкових центрів на кінець року складав 49 штатних працівників, з яких 81,6% мали вищу освіту. Забудована виставкова площа для проведення виставок склала 41,0 тис. м2, ярмарок – 22,7 тис. м2.

Заступник начальника Головного управління   М.О.Тур