Розмір шрифта:
Кольори сайту

Налаштування

Повернути стандартні налаштування

Налаштування шрифта:

Виберіть шрифт Arial Times New Roman

Інтервал між буквами (Кернінг): Стандартний Середній Великий

Вибір колірної схеми:

Закрити панель

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Відомості про здійснення регуляторної діяльності

30 січня 2020 | 15:30

 

Інформація

щодо здійснення державної регуляторної політики Харківською обласною державною адміністрацією в 2019 році

Регуляторна діяльність обласної державної адміністрації здійснюється відповідно до основних принципів державної регуляторної політики, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон).

Протягом 2019 року в Харківській області проводилась робота щодо забезпечення виконання норм Закону за такими напрямами:

- дотримання єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного впливу та до здійснення відстежень результативності дії прийнятих регуляторних актів;

- планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;

- проведення заходів із відстеження результативності дії прийнятих регуляторних актів;

- перегляд діючих регуляторних актів;

- ведення реєстру чинних регуляторних актів;

- недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними, не узгоджуються чи дублюють інші регуляторні акти;

- здійснення оприлюднення інформації через офіційний сайт обласної державної адміністрації  про здійснення регуляторної діяльності.

Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів обласної державної адміністрації здійснюється на рівні Департаментів та управлінь облдержадміністрації – розробників регуляторних актів.

На виконання вимог статей 7, 13 Закону, обласною державною адміністрацією в установленому порядку були прийняті та оприлюднені на сайті облдержадміністрації (https://kharkivoda.gov.ua/) у розділі «Регуляторна політика»: План діяльності обласної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів та План-графік проведення заходів із відстеження результативності дії прийнятих регуляторних актів на 2020 рік.

План діяльності обласної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів та План-графік проведення заходів із відстеження результативності дії прийнятих регуляторних актів на 2020 рік  були затверджені 12 грудня 2019 року  та оприлюднені 17 грудня 2019 року на сайті облдержадміністрації (https://kharkivoda.gov.ua/) у розділі «Регуляторна політика» рубрики «Планування регуляторної діяльності».

Протягом 2019 року обласною державною адміністрацією підготовлено 1 звіт про періодичне відстеження результативності дії прийнятого регуляторного акту, районними державними адміністраціями Харківської області – 2 звіти про повторне відстеження та 10 звітів про періодичні відстеження результативності дії прийнятих регуляторних актів.

31 січня 2019 року Департаментом економіки і міжнародних відносин обласної державної адміністрації та структурними підрозділами обласної державної адміністрації, до компетенції яких входить розробка та проведення заходів із відстеження результативності дії прийнятих регуляторних актів, взято участь у вебінарі з метою сприяння застосуванню розробниками проектів регуляторних актів он-лайн сервісу для підготовки рішення стосовно проведення аналізу регуляторного впливу регуляторного акта та тесту малого підприємництва, організованого Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 № 1100 «Про внесення змін до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», Департаментом економіки і міжнародних відносин обласної державної адміністрації спільно з відділом забезпечення доступу до публічної інформації обласної державної адміністрації проведено роботу щодо підготовки та оприлюднення на офіційному сайті обласної державної адміністрації та єдиному державном веб-порталі відкритих даних data.gov.ua інформації щодо проведення заходів із відстеження результативності регуляторних актів Харківської обласної державної адміністрації у 2019 році.

Також, на офіційному сайті обласної державної адміністрації у розділі «Регуляторна політика» створено рубрику «Нормативно-правова база з питань державної регуляторної політики», в якій розміщено посилання на Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та постанову Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

Департаментом економіки і міжнародних відносин обласної державної адміністрації ведеться реєстр діючих регуляторних актів, розробниками яких виступають структурні підрозділи обласної державної адміністрації, що дозволяє здійснювати системний моніторинг за переглядом, прийняттям регуляторних актів та проведенням відстежень результативності дії прийнятих  регуляторних актів.

Станом на 30 січня 2020 року в реєстрі регуляторних актів обласної державної адміністрації знаходиться 3 розпорядження та 1 наказ структурного підрозділу обласної державної адміністрації, який  розміщено на сайті облдержадміністрації в розділі «Регуляторна політика» рубрики «Перелік діючих регуляторних актів Харківської обласної державної адміністрації».

Заходи щодо реалізації державної регуляторної політики включені до Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва  в Харківській області на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 08.09.2016 № 245-VII (зі змінами), та направлені на вдосконалення правового регулювання підприємницької діяльності шляхом недопущення запровадження необґрунтованих та неефективних регулювань, які б могли призвести до погіршення умов провадження господарської діяльності.

З метою залучення суб’єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об’єднань підприємців до формування державної регуляторної політики та політики у сфері підприємництва в регіоні, запровадження прозорого механізму їх участі у підготовці проектів рішень органів виконавчої влади, функціонує Регіональна рада підприємців у Харківській області. Представники сектору Державної регуляторної служби у Харківській області на постійній основі приймають активну участь у засіданнях Регіональної ради підприємців.

З метою підвищення ефективності роботи із забезпечення державної регуляторної політики на території регіону діє розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03 грудня 2018 року № 638 «Про забезпечення реалізації державної регуляторної політики в Харківській області».

Дотримання принципів державної регуляторної політики заходиться на постійному контролі обласної державної адміністрації.

 


Поділиться: