ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА
ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

Відомості про здійснення регуляторної діяльності

06 січня 2021 | 11:30

 

Інформація

щодо здійснення державної регуляторної політики Харківською обласною державною адміністрацією в 2020 році

Регуляторна діяльність обласної державної адміністрації здійснюється відповідно до основних принципів державної регуляторної політики, визначених  Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон).

Протягом 2020 року в Харківській області проводилась робота щодо забезпечення виконання норм Закону за такими напрямами:

- дотримання єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного впливу та до здійснення відстежень результативності дії прийнятих регуляторних актів;

- планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів;

- проведення заходів із відстеження результативності дії прийнятих регуляторних актів;

- перегляд діючих регуляторних актів;

- ведення реєстру чинних регуляторних актів;

- недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними, не узгоджуються чи дублюють інші регуляторні акти;

- здійснення оприлюднення інформації через офіційний сайт обласної державної адміністрації  про здійснення регуляторної діяльності.

Планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів обласної державної адміністрації здійснюється на рівні Департаментів та управлінь  облдержадміністрації – розробників регуляторних актів.

На виконання вимог статей 7, 13 Закону, обласною державною адміністрацією в установленому порядку були прийняті та оприлюднені на сайті облдержадміністрації (https://kharkivoda.gov.ua/) у розділі «Регуляторна політика»: План діяльності обласної державної адміністрації з підготовки проєктів регуляторних актів та План-графік проведення заходів із відстеження результативності дії прийнятих регуляторних актів на 2021 рік.

Для забезпечення вільного доступу підприємців та їх громадських об’єднань до інформації з питань регуляторної діяльності, на сайті обласної державної адміністрації у розділі «Регуляторна політика розміщено інформацію щодо здійснення регуляторної діяльності Харківською обласною державною адміністрацією. План діяльності обласної державної адміністрації з підготовки проєктів регуляторних актів та План-графік проведення заходів із відстеження результативності дії прийнятих регуляторних актів на 2021 рік були затверджені 14 грудня 2020 року  та оприлюднені на сайті облдержадміністрації (https://kharkivoda.gov.ua/) у розділі «Регуляторна політика» рубрики «Планування регуляторної діяльності».

Відповідно до пропозицій структурних підрозділів облдержадміністрації – розробників проєктів регуляторних актів було розроблено План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів та План-графік проведення заходів із відстеження результативності дії прийнятих регуляторних актів Харківської обласної державної адміністрації на 2020 рік, затверджені 12 грудня 2019 року та оприлюднені 17 грудня 2019 року.

26 травня 2020 року було внесено відповідні зміни до Плану діяльності обласної державної адміністрації з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік, які опубліковані та оприлюднені на сайті облдержадміністрації (https://kharkivoda.gov.ua/) у розділі «Регуляторна політика» рубрики «Планування регуляторної діяльності».

З метою розвитку сфери відкритих даних в області, підвищення ефективності та прозорості діяльності облдержадміністрації, її структурних підрозділів шляхом використання сучасних інформаційних технологій для надання інформаційних та інших послуг громадськості та бізнесу, значну увагу приділено оприлюдненню інформації у формі відкритих даних відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 № 1100 «Про внесення змін до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», Департаментом економіки і міжнародних відносин обласної державної адміністрації спільно з Департаментом масових комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації обласної державної адміністрації проведено роботу щодо підготовки та оприлюднення на офіційному сайті обласної державної адміністрації та єдиному державному веб-порталі відкритих даних data.gov.ua інформації, визначеної законодавством про засади регуляторної політики у форматі відкритих даних, а також розміщено План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів обласної державної адміністрації на 2020 рік і зміни до нього, перелік чинних регуляторних актів облдержадміністрації.

Департаментом економіки і міжнародних відносин обласної державної адміністрації ведеться реєстр діючих регуляторних актів, розробниками яких виступають структурні підрозділи обласної державної адміністрації, що дозволяє здійснювати системний моніторинг за переглядом, прийняттям регуляторних актів та проведенням відстежень результативності дії прийнятих  регуляторних актів.

Станом на 06 січня 2021 року в реєстрі регуляторних актів обласної державної адміністрації знаходиться 3 розпорядження та 1 наказ структурного підрозділу обласної державної адміністрації, який  розміщено на сайті облдержадміністрації в розділі «Регуляторна політика» рубрики «Перелік діючих регуляторних актів Харківської обласної державної адміністрації».

Заходи щодо реалізації державної регуляторної політики було передбачено Програмою сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 08.09.2016 № 245-VII (зі змінами), з метою вдосконалення правового регулювання підприємницької діяльності шляхом недопущення запровадження необґрунтованих та неефективних регулювань, які б могли призвести до погіршення умов провадження господарської діяльності.

З метою залучення суб’єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об’єднань підприємців до формування державної регуляторної політики та політики у сфері підприємництва в регіоні, запровадження прозорого механізму їх участі у підготовці проєктів рішень і розпоряджень  органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, функціонує Регіональна рада підприємців у Харківській області. Представники сектору Державної регуляторної служби у Харківській області на постійній основі приймають участь у засіданнях Регіональної ради підприємців.

Також, для напрацювання пропозицій щодо вирішення проблемних питань діяльності представників малого та мікробізнесу, розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 21 грудня 2020 року № 804 на регіональному рівні створено Робочу групу, до складу якої ввійшли представники громадських об’єднань підприємців, які представляють інтереси суб’єктів малого підприємництва, у тому числі суб’єктів мікропідприємництва.

З метою підвищення ефективності роботи із забезпечення державної регуляторної політики на території регіону діє розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03 грудня 2018 року № 638 «Про забезпечення реалізації державної регуляторної політики в Харківській області».

Дотримання принципів державної регуляторної політики знаходиться на постійному контролі обласної державної адміністрації.

Версія для друку Поділиться:


Вверх