Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

Довідка про виконання бюджету області за січень - березень 2010 року

В цілому до зведеного бюджету області за січень-березень 2010 року за попередніми даними надійшло доходів 1848,5 млн.грн. при розрахунковому плані на січень-березень 2010 року 1815,8 млн.грн., або 101,8%. В порівнянні з аналогічним періодом попереднього року надходження збільшились на 14,2% (229,1 млн.грн.).

З них власних і закріплених доходів надійшло в сумі 840,5 млн.грн., або 101,6% до розрахункового плану на січень-березень (827,3 млн.грн.). В порівнянні з аналогічним періодом попереднього року надходження збільшились на 8,5% (66,1 млн.грн.).
В березні 2010 року надійшло 301,7 млн.грн., що на 23,9 млн.грн. більше надходжень лютого поточного року.

Із 34 місцевих бюджетів області розрахункові плани власних і закріплених доходів загального фонду на січень-березень 2010 року не виконані: в 5 містах (Харків – 96,1%, Ізюм – 95,3%, Куп’янськ – 84,3%, Лозова – 96,6%, Первомайський – 97,4%) та Печенізькому районі – 96,6%.
Доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, надійшло 698,5 млн.грн. або 103,9% до розрахункових показників (672,2 млн.грн.). В порівнянні з аналогічним періодом попереднього року надходження збільшились на 9,4% (59,9 млн.грн.).

Дотація вирівнювання з державного бюджету надійшла в сумі 444,9 млн.грн., або 99,0% до плану на січень-березень (449,2 млн.грн.). Відповідно до п. 14. 5) постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 року № 1414 "Про заходи щодо організації бюджетного процесу у 2010 році (із змінами і доповненнями) недоотримана сума дотації вирівнювання буде перерахована області органами Державного казначейства України не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, або до 10 квітня 2010 року.

До бюджету області надійшло цільових субвенцій з державного бюджету в сумі 415,3 млн.грн. при плані на січень-березень 418,2 млн.грн., або 99,3%.

При цьому в повному обсязі надійшли субвенції з державного бюджету до загального фонду:
- на виплату допомоги малозабезпеченим сім’ям та сім’ям з дітьми в сумі 232,6 млн.грн.;
- на надання пільг ветеранам з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян надійшло 18,5 млн.грн.

Під фактичне нарахування допомог, пільг та субсидій надійшли субвенції:
до загального фонду:

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот надійшло 34,5 млн.грн., при плані 35,5 млн.грн. або 97,1% до плану;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надійшло 0,4 млн.грн., при плані 1,2 млн.грн. або 28,1% до плану;
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам на надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – в сумі 3,7 млн.грн., або 99,9% до плану.

до спеціального фонду:

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот - в сумі 125,6 млн.грн., або 99,9 % до плану.

Зовсім не надійшла субвенція з державного бюджету до спеціального фонду на здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги" в сумі 1,0 млн.грн (в зв"язку з відсутністю надходження коштів на рахунки ДКУ від Світового банку).

Доходів спеціального фонду (без урахування трансфертів і коштів, одержаних із загального фонду бюджету до бюджету розвитку) одержано 121,7 млн.грн., або 155,3% до розрахункового плану на січень-березень (78,4 млн.грн.).

Податковий борг станом на 01.03.2010р. до бюджетів усіх рівнів становить 1595,8 млн.грн., або зменшився в порівнянні з початком року на 871,7 млн.грн. (станом на 01.01.2010 року – 2467,5 млн.грн.), до місцевих бюджетів – 109,3 млн.грн., або збільшився в порівнянні з початком року на 4,8 млн.грн. (станом на 01.01.2010 року – 104,5 млн.грн.).
Із загальної суми доходів перераховано перевищення доходів над видатками до державного бюджету в сумі 3,4 млн.грн. (м.Харків) або 98,8% до запланованого обсягу.

Із врахуванням перерахування до державного бюджету належних йому сум, ресурси бюджету області за січень-березень 2010 року склали 1845,1 млн.грн.
Вказані кошти спрямовувались, в першу чергу, на невідкладні заходи, касові видатки по яких склали: на виплату заробітної плати - 788,6 млн.грн.; оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг області – 251,5 млн.грн.; допомоги малозабезпеченим сім’ям та сім’ям з дітьми – 232,6 млн.грн.; відшкодування нарахованих пільг і субсидій населенню – 176,7 млн.грн.; на будівництво метрополітену – 19,8 млн.грн.; інші невідкладні витрати (харчування, медикаменти, господарське утримання та інші) – 375,9 млн.грн.

Станом на 01.04.2010 року (за попередніми даними райміськфінуправлінь) в області прострочена заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, відсутня.

До обласного бюджету за січень-березень 2010 року надійшло доходів 819,2 млн.грн., або 104,6% до розрахункового плану на січень-березень (783,2 млн.грн.). В порівнянні з аналогічним періодом попереднього року надходження збільшились на 100,0 млн.грн. або 13,9%.
Одержано власних і закріплених доходів 196,1 млн.грн., або 108,9% до розрахункового плану на січень-березень (180,1 млн.грн.). В порівнянні з аналогічним періодом попереднього року надходження збільшились на 18,5 млн.грн. або 10,4%.
В березні 2010 року надійшло 71,0 млн.грн., що більше надходжень лютого поточного року на 6,3 млн.грн. або на 9,8 відсотків.
Доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, надійшло 194,0 млн.грн. або 100,9% до показників, врахованих Міністерством фінансів України на січень-березень 2010 року (192,2 млн.грн.) та 108,9% до розрахункового плану на січень-березень (178,2 млн.грн.).
Доходів спеціального фонду (без урахування трансфертів та коштів, одержаних із загального фонду до бюджету розвитку) одержано 45,0 млн.грн., при плані на січень-березень 20,7 млн.грн. або більше ніж в 2 рази.


Начальник Головного
фінансового управління С.І. Овсянніков