Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

Довідка про виконання бюджету області за січень-вересень 2011 року (за попередніми даними)

В цілому до зведеного бюджету області з урахуванням трансфертів з державного бюджету за січень-вересень 2011 року надійшло 6953,2 млн.грн., в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року надходження збільшились на 16,4% (+981,0 млн.грн.). 

Аналіз виконання доходної частини місцевих бюджетів області здійснено у співставних умовах з урахуванням введення в дію з 01.01.2011 нової редакції Бюджетного кодексу та Податкового кодексу України.

До загального фонду (без урахування трансфертів) за січень-вересень надійшло доходів в сумі 3141,8 млн.грн, в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року надходження збільшились на 14,8% (+404,3 млн.грн.). До надходжень аналогічного періоду попереднього року, які приведені до відповідних умов згідно нового Бюджетного кодексу України (2620,4 млн.грн.), фактичні надходження січня-вересня 2011 року збільшились на 19,9% (+521,4 млн.грн.).

З них, доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (І кошик) - надійшло 2536,0 млн.грн., або 100,4% до планів, врахованих Міністерством фінансів України (2526,4 млн.грн.) та 100,2% до показників, затверджених місцевими радами (2530,3 млн.грн.), доходів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів – 605,8 млн.грн.

Разом з тим, із 34 бюджетів районів та міст області планові показники доходів загального фонду, затверджені місцевими радами на січень-вересень 2011 року, не виконані в 2 містах (м.Харків – 96,1%, м.Люботин – 93,0%) та в Красноградському районі – 96,5%.

Дотація вирівнювання з державного бюджету надійшла в сумі 1262,1 млн.грн. або 99,3% до плану на січень-вересень (1271,5 млн.грн.). Відповідно до ст. 108 Бюджетного кодексу України недоотримана сума дотації вирівнювання буде перерахована органами Державного казначейства України не пізніше 10 жовтня поточного року.

З державного бюджету в повному обсязі (100,0%) надійшли: додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 28,0 млн.грн., додаткова дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку – 10,3 млн.грн., додаткова дотація на забезпечення пальним станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги – 3,8 млн.грн., додаткова дотація на забезпечення виплат, пов'язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю – 26,2 млн.грн. та додаткова дотація на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на заразну та активну форми туберкульозу – 2,5 млн.грн.

До бюджету області надійшло цільових субвенцій з державного бюджету в сумі 1860,4 млн.грн. при плані на січень-вересень 2034,3 млн.грн., або 91,5%.

При цьому в повному обсязі надійшли субвенції з державного бюджету
до загального фонду:
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 5,0 млн.грн.;
- на придбання витратних матеріалів та медичного обладнання для закладів охорони здоров"я – 62,7 млн.грн.;
- на соціально-економічний розвиток – 43,4 млн.грн.;
- на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв'язку із закінченням строку повноважень – 2,2 млн.грн.;
- на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 9,2 млн.грн.;
- на фінансування Програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування – 0,1 млн.грн;
- на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 0,3 млн.грн.;
- на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів – 38,5 млн.грн.

до спеціального фонду:
- на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 76,6 млн.грн.

Під фактичне нарахування допомог, пільг та субсидій надійшли субвенції до загального фонду:
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям надійшло 999,4 млн.грн. або 99,9% до плану;
- на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян надійшло – 74,9 млн.грн. або 99,8%;
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 17,7 млн.грн. або 99,5% до плану.

Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот при плані 369,6 млн.грн., надійшло 347,9 млн.грн. або 94,1% (залишився невикористаним ліміт вересня місяця в зв"язку з непідписанням ДК "Газ України" протоколів-погоджень по газу природному в повному обсязі).

Не в повному обсязі надійшли субвенції до спеціального фонду:
- на здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту „Вдосконалення системи соціальної допомоги” при плані 2,1 млн.грн., надійшло 0,9 млн.грн. або 44,1%;
- на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування при плані 297,7 млн.грн., надійшло 170,8 млн.грн. або 57,4%.

Субвенція на відшкодування частини відсоткових ставок по залучених кредитах на оновлення парку автобусів та тролейбусів приймаючих міст по підготовці до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу до загального фонду надійшла в сумі 10,8 млн.грн. при плані 34,7 млн.грн. або 31,1% - під фактично нараховані відсотки відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 02.02.2011 року № 70 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2011 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими для оновлення парку автобусів та тролейбусів у містах проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу".

Доходів спеціального фонду (без урахування трансфертів) одержано 618,1 млн.грн. або 98,8% до плану (625,7 млн.грн.).

Бюджетні кошти в області спрямовувались, в першу чергу, на невідкладні заходи, касові видатки по яких склали: на виплату заробітної плати – 2834,4 млн.грн.; оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг області – 526,4 млн.грн.; допомоги малозабезпеченим сім’ям та сім’ям з дітьми – 993,6 млн.грн.; відшкодування нарахованих пільг, субсидій населенню та компенсації за пільговий проїзд – 414,8 млн.грн.; інші невідкладні витрати (харчування, медикаменти, господарське утримання та інші) – 2259,7 млн.грн.

Податковий борг до місцевих бюджетів області збільшився на 46,8 млн.грн. та станом на 01.09.2011 року становить 225,5 млн.грн., проти 178,7 млн.грн. на 01.01.2011 року.

Із загальної суми доходів перераховано перевищення доходів над видатками до державного бюджету 1,8 млн.грн. (м.Харків).

Станом на 01.10.2011 року (за попередніми даними райміськфінуправлінь) прострочена заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів відсутня.

До обласного бюджету з урахуванням трансфертів з державного бюджету за січень-вересень 2011 року надійшло доходів 3049,6 млн.грн., в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року надходження збільшились на 23,4% (+579,0 млн.грн.).
До загального фонду (без урахування трансфертів) за січень-вересень надійшло доходів в сумі 765,9 млн.грн. або 101,8% до показників, затверджених обласною радою (752,4 млн.грн.).
З них, доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, надійшло 752,2 млн.грн., що становить 100,2% до планів, врахованих Міністерством фінансів України (751,1 млн.грн.) та 101,2% до планів, затверджених обласною радою (743,2 млн.грн.). Доходів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, надійшло 13,7 млн.грн. або 149,2% до плану.

Доходів спеціального фонду (без урахування трансфертів) одержано 99,9 млн.грн. або 116,0% до плану (86,2 млн.грн.).

 


Начальник Головного
фінансового управління С.І. Овсянніков