Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

Інформація про виконання бюджету Харківської області за січень-травень 2011 року (за попередніми даними)

В цілому до зведеного бюджету області з урахуванням трансфертів з державного бюджету за січень-травень 2011 року надійшло 3575,0 млн.грн. або 100,8% до плану на січень-травень (3545,9 млн.грн.). В порівнянні з аналогічним періодом попереднього року надходження збільшились на 13,8% (+434,4 млн.грн.).
Аналіз виконання доходної частини місцевих бюджетів області здійснено у співставних умовах з урахуванням введення в дію з 01.01.2011 нової редакції Бюджетного кодексу та Податкового кодексу України.
До загального фонду (без урахування трансфертів) за січень-травень надійшло доходів в сумі 1633,2 млн.грн. або 99,2% до показників, затверджених місцевими радами на 5 місяців 2011 року (-12,4 млн.грн.), в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року надходження збільшились на 14,2% (+203,3 млн.грн.). В порівнянні з надходженнями аналогічного періоду попереднього року, які приведені до відповідних умов згідно нового Бюджетного кодексу України (1371,6 млн.грн.), фактичні надходження січня-травня 2011 року збільшились на 19,1% (+261,6 млн.грн.).
З них, доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (І кошик) - надійшло 1304,7 млн.грн., або 99,1% до планів, врахованих Міністерством фінансів України (1316,9 млн.грн.), доходів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів – 328,5 млн.грн.
Разом з тим, із 34 бюджетів районів та міст області планові показники доходів загального фонду, затверджені місцевими радами на січень-травень 2011 року, не виконані в 2 містах (м.Харків – 95,1%, м.Люботин – 94,1%) та в 3 районах (Валківський – 96,7%, Коломацький – 96,8% та Красноградський – 88,3%).
З державного бюджету в повному обсязі надійшла дотація вирівнювання в сумі 706,5 млн.грн., додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 10,1 млн.грн. та додаткова дотація на забезпечення пальним станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги – 0,8 млн.грн.
До бюджету області надійшло цільових субвенцій з державного бюджету в сумі 914,2 млн.грн. при плані на січень-травень 926,2 млн.грн., або 98,7%.
Доходів спеціального фонду (без урахування трансфертів) одержано 310,3 млн.грн. або 120,8% до плану (256,8 млн.грн.).
Бюджетні кошти в області спрямовувались, в першу чергу, на невідкладні заходи, касові видатки по яких склали: на виплату заробітної плати – 1486,1 млн.грн.; оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг області – 421,8 млн.грн.; допомоги малозабезпеченим сім’ям та сім’ям з дітьми – 536,8 млн.грн.; відшкодування нарахованих пільг, субсидій населенню та компенсації за пільговий проїзд – 488,1 млн.грн.; інші невідкладні витрати (харчування, медикаменти, господарське утримання та інші) – 723,3 млн.грн.
Для недопущення заборгованості по заробітній платі та інших захищених статей бюджету місцевими бюджетами області отримуються короткотермінові позички на покриття тимчасових касових розривів з Єдиного казначейського рахунку, станом на 01.06.2011 року не погашено 82,1 млн.грн.

Проблемні питання області в 2011 році

Основні проблеми виконання місцевих бюджетів області в 2011 році такі:
1. Показники на виконання делегованих повноважень, враховані Міністерством фінансів України на 2011 рік, знову не забезпечують розрахункову потребу по видатках місцевих бюджетів області (потреба 2011 року забезпечена на 71,4%, у 2010 році - 82 %). За даними райміськфінуправлінь області, незабезпеченість видатків на оплату праці та оплату за спожиті енергоносії бюджетних установ складає близько 200,0 млн.грн.
2. З метою уникнення соціальної напруги в області з виплати заробітної плати та відпускних працівникам бюджетної сфери у червні-липні поточного року обласна державна адміністрація порушила клопотання перед Міністром фінансів України Ф.О.Ярошенком (лист від 01.06.2011 № 01-33/4049) про внесення змін до доручення від 30.05.2011 № 05000-07/172 стосовно надання позик місцевим бюджетам на покриття тимчасових касових розривів в обсязі більше граничного не лише працівникам освіти, а також працівникам бюджетних установ галузі охорона здоров’я та інших галузей соціально-культурної сфери, як це передбачено пунктом 9 витягу з протоколу № 34 засідання Кабінету Міністрів України від 20 травня 2011 року.
3. З 1 січня 2011 року згідно Бюджетного кодексу України плата за користування надрами загальнодержавного значення зараховується до місцевих бюджетів в розмірі 50%.
Ситуація, яка склалася в минулих роках свідчить про те, що дочірні підприємства НАК „Нафтогаз Україна”, які є бюджетоутворюючими платниками плати за користування надрами, сплачували належні суми лише частково та нарощували податкову заборгованість, проводили її реструктуризацію.
За 2008-2010 роки податковий борг збільшився більше ніж у 3 рази і становить 721,2 млн. грн.
Міністерством фінансів України річна сума плати за користування надрами, яка є складовою закріплених доходів місцевих бюджетів, обрахована на рівні 173,2 млн. грн. За розрахунками Державної податкової адміністрації в Харківській області та Головного фінансового управління при збереженні негативної тенденції сплати за минулі роки, враховуючи рівень поточних зобов’язань та їх виконання, в 2011 році надходження можуть скласти 35,3 млн. грн., що на 137,9 млн. грн. менше показника врахованого Міністерством фінансів України.
4. Видатки на утримання місцевих державних адміністрацій, які затверджені Законом України „Про Державний бюджет України на 2011 рік” складають 115,3 млн.грн., що на 1,6 млн.грн. або 2% менше від затверджених асигнувань 2010 року. Області додатково необхідно в 2011 році 131,8 млн.грн.
Обсяг асигнувань на заробітну плату не дозволяє здійснити виплати навіть обов’язкового характеру. При цьому заробітна плата деяких категорій державних службовців становить 1100 грн. Так, виплата 10 посадових окладів при виході на пенсію відповідно до Закону України „Про державну службу” не забезпечена асигнуваннями в сумі 2,2 млн.грн., з них заборгованість за 2010 рік 1,0 млн.грн., на 2011 рік необхідно 1,2 млн.грн. Практично не передбачені кошти на господарські та інші видатки. Щомісяця зростає заборгованість за енергоносії та комунальні послуги.
Негативний вплив усіх вищезазначених факторів позбавляє керівників місцевих державних адміністрації можливості повноцінно виконувати свої функції, погіршує престиж державної служби і не сприяє залученню перспективної молоді до праці у органах виконавчої влади.
5. Державним бюджетом на 2011 рік області виділена субвенція на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян в сумі 66 млн.грн., при потребі 428 млн.грн., або 15,4%. Тобто, недостатність коштів на пільговий проїзд окремих категорій громадян складає 362 млн.грн.
Підприємства, що надають транспортні послуги, несуть відповідні збитки, що призводить до невиплати заробітної плати та незабезпечення перевезень пільгового контингенту.
6. Область потребує виділення цільових субвенцій з державного бюджету:
на соціально-економічний розвиток регіону – 250,4 млн.грн. Фінансування у 2011 році об'єктів соціально-культурної сфери, які мають велике соціальне значення у розвитку регіону та підготовки його до проведення в Україні Чемпіонату Європи з футболу ЕВРО-2012. Станом на 01.06.2011 року розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.03.2011 року № 305-р Харківській області виділено лише 39,7 млн.грн. або 15,8% від потреби. Прохання щодо виділення коштів та перелік об’єктів направлено обласною державною адміністрацією Прем’єр-міністру України М.Я.Азарову листом від 03.02.2011 року № 01-28/802.
на будівництво та розвиток мережі метрополітену в м. Харкові – 250 млн.грн.
7. В області існує проблема із функціонуванням малочисельних шкіл. У 2010-2011 навчальному році в Харківській області функціонує 147 малочисельних шкіл (23% від загальної кількості загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості), в яких навчається 5038 учнів. Для проведення оптимізації мережі навчальних закладів державою мають бути створені відповідні умови.
У 2010 році за рахунок коштів державного бюджету для Харківської області придбано лише 5 автобусів. Для повного забезпечення учнів та вчителів безпечним та безкоштовним перевезенням необхідно придбати для області 92 одиниці автотранспорту великої пасажиромісткості. Для придбання в 2011 році 27 шкільних автобусів необхідно передбачити субвенцію з Державного бюджету в сумі 8,1 млн.грн.
8. Проблемним залишається питання оновлення комп’ютерної техніки, яка була встановлена до закладів освіти до 2005 року, бо вона є застарілою та не сучасною, незважаючи на те, що показник кількості учнів на 1 ПК по області високий (21 учень на 1 ПК). По області налічується 6427 комп’ютерів, які потребують заміни.
Для придбання 665 одиниць комп’ютерної техніки для закладів освіти області в 2011 році необхідно 3,6 млн.грн.