Харківська обласна державна адміністрація

ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Довідка про підсумки роботи із зверненнями громадян за III квартал 2016 року.

10 жовтня 2016 | 17:09

До обласної державної адміністрації за звітний період надійшло 13251 звернення, що на 31,1 % більше ніж у 2015 році; у тому числі 1057 звернень – на особистому прийомі, поштою – 1301, а також 10893 звернень – з урядової гарячої лінії.

Особлива увага приділялася вирішенню проблем, з  якими зверталися ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки. 904 звернення або 38,3 % надійшло від зазначених категорій населення.

Відмічається збільшення кількості колективних звернень на 10,1 % (питома вага складає 5,6 %).

За видами звернень домінують заяви та клопотання щодо вирішення певних питань, які складають 94,7 %, скарги − 5,1 %,  пропозиції − 0,2 %.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858 застосовується Класифікатор звернень громадян.

Від органів влади надійшло 447 звернень, що на 30,7 % більше проти 2015 року, у тому числі:

- з Адміністрації Президента України - 207 звернень (зменшення на 4,6 %);

- з Кабінету Міністрів України – 146 звернень (збільшення на 50,5 %).

Усього в листах порушено 2358 різноманітних питань. Найголовнішими залишаються питання соціального захисту (50,2 %), комунального господарства (13,0 %), аграрної політики і земельних відносин (6,1 %), охорони здоров’я (4,0 %), забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян (4,7 %).

У порівнянні з відповідним періодом 2015 року у 3,9 рази збільшилася кількість листів із питань соціального захисту. Актуальними залишаються питання надання матеріальної допомоги, призначення житлової субсидії, надання пільг інвалідам, робота стаціонарних установ, надання соціальних послуг, а також надання допомоги та забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території.

Протягом звітного періоду керівництвом Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) взято участь у прес-конференціях на тему: «Нові правила нарахування житлових субсидій», «Житлові субсидії», «Соціальна підтримка демобілізованих». Неодноразово першим заступником директора Департаменту та спеціалістами його структурних підрозділів проводилися виступи на обласному телебаченні та радіо, готувалися публікації до газет «Вечірній Харків», «Вести». У Департаменті та в усіх рай(міськ)управліннях діють «гарячі» телефонні лінії,  працюють громадські приймальні, які для людей з особливими потребами облаштовані зручними заїздами.

На 62,5 % збільшилася кількість звернень з питань аграрної політики та земельних відносин. Актуальними залишаються питання: вирішення земельних і майнових відносин через невиконання сільськогосподарськими підприємствами своїх договірних зобов’язань, ціноутворення на сільськогосподарську продукцію, аграрної політики, трудові відносини та заробітна плата, розрахунки за користування продукцією тваринництва.

На рівні минулого року залишається кількість звернень із питань освіти, наукової діяльності. Актуальними залишаються питання функціонування навчальних закладів, поліпшення їх матеріально-технічної бази, сприяння у вступі до навчальних закладів, надання пільг учителям.

Протягом звітного періоду проводилися систематичні зустрічі директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації з населенням через засоби масової інформації шляхом проведення інтерактивного спілкування з питань роз’яснення нормативно-правової бази для вирішення зазначених у зверненнях питань.

Збільшилася кількість листів із питань транспорту і зв’язку на 65 %.

Серед питань, які порушувались у зверненнях, найбільш актуальними були питання роботи автобусних маршрутів, пільгового проїзду, відновлення послуг телефонного та радіозв’язку, а також послуги доступу до мережі Інтернет.

На 26,3 % збільшилася кількість звернень із питань сім’ї, молоді, фізичної культури і спорту. Важливими для громадян залишаються питання організації оздоровлення та відпочинку дітей.

На рівні минулого року залишається кількість листів громадян із питань комунального господарства та житлової політики. У зверненнях порушувалися питання оплати за комунальні послуги, експлуатації та ремонту житлового фонду, роботи житлово-експлуатаційних підприємств, благоустрою територій, ремонту систем водопостачання та водовідведення, установки й повірки приладів обліку води.

Порівняно з відповідним періодом 2015 року у 2,7 рази збільшилася кількість листів з питань екології та природних ресурсів. Актуальними залишаються питання отримання спеціальних дозволів, порушення природоохоронного законодавства, забруднення атмосферного повітря, ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ.

На 42,4 % зменшилася кількість звернень із питання забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян. Актуальними залишаються питання міграції, паспортизації, забезпечення законності і правопорядку. Також піднімалися  питання щодо неправомірних, на думку авторів, дій працівників прикордонної служби та зарахування на військову службу.

Як і раніше за допомогою до обласної державної адміністрації зверталися переважно найменш соціально захищені категорії громадян, люди похилого віку, громадяни, які значною мірою втратили здоров’я і працездатність.

Рішенням Комісії з питань надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям Харківської області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації, за звітний період надана матеріальна допомога 549 громадянам на суму понад 4657 тис. грн.

По зверненнях, що надійшли до обласної державної адміністрації протягом року, вжито необхідних заходів, надано вичерпні відповіді і пояснення. 9,9 % порушених питань вирішено позитивно; по 25,8 % надані роз’яснення щодо шляхів їх вирішення; 11,7 % звернень, відповідно до ст.7 Закону України «Про звернення громадян», надіслано на розгляд за належністю до інших органів; 0,2 % повернено заявникам відповідно до ст. 5 зазначеного Закону, 10 звернень не підлягає розгляду згідно зі ст. 8 Закону України «Про звернення громадян»; 51,4 % − у стадії розгляду та остаточного вирішення.

Відповідно до Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 630, на веб-сайтах райдержадміністрацій ведеться рубрика «Звернення громадян», де розміщені графіки особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрацій, керівниками структурних підрозділів, Порядок складання, подання та розгляду звернень, графіки проведення «гарячих ліній», зразки заяв, нормативно-правові документи та  аналітичні матеріали щодо роботи із зверненнями громадян та ін.

Проводилося особисте звітування голів райдержадміністрацій перед головою облдержадміністрації з питань роботи зі зверненнями громадян за період роботи у поточному році.

При обласній та районних державних адміністраціях працювали постійно діючі комісії з питань розгляду звернень громадян. З метою підвищення персональної відповідальності за стан роботи із зверненнями громадян на засіданнях підводилися підсумки роботи за певний період, заслуховувалися питання щодо стану виконавської дисципліни, звіти голів районних державних адміністрацій, розглядались окремі звернення громадян. За звітний період в обласній державній адміністрації проведено три засідання.

Затверджено графік проведення особистого прийому громадян керівництвом обласної державної адміністрації. За звітний період на особистому прийомі керівництвом обласної державної адміністрації прийнято 208 звернень, а також 849 звернень – працівниками приймальні.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 року № 898 «Про взаємодію органів виконавчої влади та державної установи «Урядовий контактний центр», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 вересня 2009 року № 509 «Про забезпечення оперативного реагування на звернення, що надійшли на урядову гарячу лінію» відділом роботи із зверненнями громадян апарату обласної державної адміністрації здійснювалося опрацювання зазначених звернень.

Протягом звітного періоду до обласної державної адміністрації надіслано на розгляд 10893 таких звернення, що на 26,8 % більше показника минулого року.

Для надання кваліфікованої допомоги громадянам із правових питань в обласній державній адміністрації, районах області та містах обласного значення створено належні умови для організації особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги.

Версія для друку Поділиться:


Вверх