Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

Довідка про підсумки роботи із зверненнями громадян за III квартал 2015 року.

До обласної державної адміністрації за звітний період надійшло 10109 звернень, що на 78,48 % більше ніж у 2014 році: у тому числі 609 звернень – на особистому прийомі, поштою – 914, а також 8586 звернень – з урядової гарячої лінії.

Особлива увага приділялася вирішенню проблем, з якими зверталися ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки. 408 звернень або 26,8 % надійшло від зазначених категорій населення.

Відмічається збільшення кількості колективних звернень на 76,2 % (питома вага складає 9,7 %).

За видами звернень домінують заяви та клопотання щодо вирішення певних питань, які складають 92,1 %, скарги  - 7,1 %, пропозиції - 0,8 %.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858, з метою підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян  застосовується Класифікатор звернень громадян.

Від органів влади надійшло 342 звернення, що на 25,3 % більше проти 2014 року, у тому числі:

- з Адміністрації Президента України - 198 звернень (збільшення на 17,2 %);

- з Кабінету Міністрів України – 97 звернень (збільшення на 97,9 %).

Усього в листах порушено 1523 різноманітних питання. Найголовнішими залишаються питання охорони здоров’я (19,7 %), соціального захисту (19,4 %), комунального господарства (19,0 %), забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян (12,5 %), аграрної  політики  і земельних відносин (5,8 %).

У порівнянні з відповідним періодом 2014 року на 66,3 % збільшилася кількість листів із питань соціального захисту. Актуальними залишаються питання надання матеріальної допомоги, призначення житлової субсидії, надання пільг інвалідам, робота стаціонарних установ, надання соціальних послуг, а також надання допомоги та забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території.

Протягом звітного періоду керівництвом Департаменту соціального захисту населення Харківської  обласної державної адміністрації (далі – Департамент) взято участь у прес-конференціях на теми: «Нові правила нарахування житлових субсидій», «Житлові субсидії», «Соціальна підтримка демобілізованих». Неодноразово директором Департаменту та спеціалістами його структурних підрозділів проводилися виступи на обласному телебаченні та радіо, готувалися публікації до газети «Вечірній Харків». У Департаменті та в усіх рай(міськ)управліннях діють «гарячі» телефонні лінії, працюють громадські приймальні, які для людей з особливими потребами облаштовані зручними заїздами.

Збільшилася кількість листів із питань забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян  на   56,6 %.

Серед питань, які порушувались у зверненнях, найбільш актуальними були питання міграції, паспортизації, а також забезпечення законності і правопорядку. Значну кількість складали звернення стосовно вирішення питання щодо неправомірних, на думку авторів, дій працівників прикордонної служби, щодо зарахування на військову службу та надання роз’яснень стосовно прикордонних питань.

Збільшилася кількість звернень громадян із питань комунального господарства та житлової політики (відповідно на 95,3 % і 22,4 %). У зверненнях порушувалися питання оплати за комунальні послуги, експлуатації та ремонту житлового фонду, роботи житлово-експлуатаційних підприємств, благоустрою територій, ремонту систем водопостачання та водовідведення, установки й повірки приладів обліку води.

На 98,7 % збільшилася кількість звернень громадян із питань охорони здоров’я.

Порівняно з відповідним періодом 2014 року на 35,4 % збільшилася кількість звернень з питань аграрної політики і земельних відносин. Причиною збільшення кількості звернень є питання земельних та майнових відносин (виділення земельної частки (паю), отримання державних актів, збільшення та розрахунок земельної плати за землю, виконання сільськогосподарськими підприємствами своїх договірних зобов’язань, спори співвласників майнових паїв) та низький рівень знань законодавства серед заявників, оскільки майже всі спори, що виникають з приводу володіння, користування та розпорядження землею, вирішуються виключно у судовому порядку.

Як і раніше за допомогою до обласної державної адміністрації зверталися переважно найменш соціально захищені категорії громадян, люди похилого віку, громадяни, які втратили здоров’я і працездатність.

Рішенням Комісії з питань надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям Харківської області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації, за звітний період надана матеріальна допомога 226 громадянам на суму понад 1912 тис. грн.

По зверненнях, що надійшли до обласної державної адміністрації протягом року, вжито необхідних заходів, надано вичерпні відповіді і пояснення. 7,0 % порушених питань вирішено позитивно; по 32,2 % надані роз’яснення щодо шляхів їх вирішення; 13,1 % звернень, відповідно до ст.7 Закону України «Про звернення громадян», надіслано на розгляд за належністю до інших органів; 1,8 % повернуто заявникам відповідно до ст. 5 зазначеного Закону, 23 звернення не підлягає розгляду згідно зі ст. 8 Закону України «Про звернення громадян»; 44,0 % - у стадії розгляду та остаточного вирішення.

Відповідно до Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 630, на веб-сайтах районних державних адміністрацій ведеться рубрика «Звернення громадян», де розміщені графіки особистого прийому громадян керівництвом районних державних адміністрацій та їх структурних підрозділів, Порядок складання, подання та розгляду звернень, графіки проведення «гарячих ліній», зразки заяв, нормативно-правові документи та аналітичні матеріали щодо роботи із зверненнями громадян та інше.

Більшість районних державних адміністрацій для вирішення проблем та усунення явищ, що негативно сприймаються громадськістю, проводять «Дні віддаленого села» за участю голів районних державних адміністрацій та їх заступників. Аналіз динаміки надходжень звернень громадян до районних державних адміністрацій, де впроваджено таку форму роботи,  показав загальну тенденцію до зменшення їх кількості.

Такий стан справ свідчить, що робота із зверненнями громадян у районних державних адміністраціях в цілому налагоджена та є тенденція щодо її вдосконалення.

При обласній та районних державних адміністраціях працювали постійно діючі комісії з питань розгляду звернень громадян. З метою підвищення персональної відповідальності за стан роботи із зверненнями громадян на засіданнях зазначених комісій підводилися підсумки роботи за певний період, заслуховувалися питання щодо стану виконавської дисципліни, звіти голів районних державних адміністрацій, розглядались окремі звернення громадян. За звітний період в обласній державній адміністрації проведено три засідання.

Відпрацьована практика проведення особистих прийомів громадян керівництвом обласної державної адміністрації, передбачено прийом громадян за місцем проживання.

Затверджено графік проведення особистого прийому громадян керівництвом обласної державної адміністрації. За звітний період на особистому прийомі керівництвом обласної державної адміністрації прийнято 162 звернення, а також 445 звернень – працівниками приймальні.

Питання щодо стану роботи із зверненнями громадян за підсумками першого півріччя 2015 року заслухано на засіданні колегії обласної державної адміністрації  31 серпня поточного року.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 року № 898 «Про взаємодію органів виконавчої влади та державної установи «Урядовий контактний центр», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 вересня 2009 року № 509 «Про забезпечення оперативного реагування на звернення, що надійшли на урядову гарячу лінію» відділом роботи із зверненнями громадян апарату обласної державної адміністрації здійснювалося опрацювання зазначених звернень.

Протягом звітного періоду до обласної державної адміністрації надіслано на розгляд 8586 таких звернень, що на 84,01 % більше показника минулого року.

Для надання кваліфікованої допомоги громадянам із правових питань в обласній державній адміністрації, районах області та містах обласного значення створено належні умови для організації особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги.

Начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації              Т.А. Гравнова