ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Довідка про підсумки роботи із зверненнями громадян у 2011 році

24 лютого 2012 | 00:00

Протягом 2011 року обласна, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування вживали належних заходів по виконанню вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» щодо недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням термінів, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам, створення умов для участі заявників у перевірці поданих ними заяв чи скарг, надання можливості знайомитися з матеріалами перевірок відповідних звернень, з’ясування причин, що породжують повторні звернення громадян, систематичного аналізу випадків безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, проявів упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень, поновлення прав і свобод громадян, порушених унаслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян.

У цілому до всіх гілок влади області надійшло 222 447 звернень, що на 2,7% більше попереднього року. Із загальної кількості 81 176 звернень надійшло поштою, 141 271 - на особистому прийомі.

Відповідно до частини 5 пункту 1 Указу особлива увага приділялася вирішенню проблем, з якими зверталися ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки. 26,7 % звернень надійшло від зазначених категорій населення.

Відмічається збільшення кількості колективних звернень на 12,8 %.
Усього в листах порушено понад 230 тис. різноманітних питань.

Найголовнішими залишаються питання комунального господарства (23,6 %), аграрної політики та земельних відносин (23,0 %), соціального захисту (13,8 %), житлової політики (10,2 %).

На рівні минулого року залишається кількість звернень з питань комунального господарства. Жителі області зверталися щодо експлуатації та ремонту житлового фонду, роботи житлово-експлуатаційних підприємств, благоустрою прибудинкових територій.

На 71,3 % збільшилася кількість звернень з питань фінансової, податкової, митної політики, а саме: отримання нарахувань, відшкодування за вкладами у банківських установах України, отримання позики, повернення заощаджень, страхових внесків, коштів за облігаціями державної позики СРСР.

До обласної державної адміністрації за звітний період надійшло 8812 звернень, що на 13,1 % більше, ніж у 2010 році; у тому числі 3630 звернень – на особистому прийомі, поштою – 5182.

За видами звернень домінують заяви та клопотання щодо вирішення певних питань, які складають 98,0 %, 1,9 % - скарги, 0,1 % - пропозиції.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 858 застосовується Класифікатор звернень громадян.

Від органів влади вищого рівня надійшло 3084 звернення, що на 9% менше проти 2010 року, у тому числі:
- з Адміністрації Президента України - 2056 звернень (збільшення на 21%);
- з Кабінету Міністрів України – 532 звернення (зменшення на 38%);
- з Верховної Ради України – 168 звернень (зменшення на 1,2%).
За звітний період надійшло 778 колективних (збільшення на 2,1 %) та 14 повторних звернень, питома вага складає відповідно 8,8% і 0,2%.

З урахуванням колективних звернень всього у листах, що надійшли до обласної державної адміністрації, звернулося 36881 громадян (збільшення на 20%).

У зверненнях порушено 9870 різноманітних питань (збільшення на 13,9%).
За характером основних питань, що порушували громадяни, чинне місце займали питання соціального захисту – 25,8%, комунального господарства – 19,2%, охорони здоров’я – 13,9%, аграрної політики і земельних відносин – 10,7%, забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян – 6,6%, житлової політики – 4,3%.

На 24,5% зросла кількість листів громадян з питань аграрної політики та земельних відносин.

На 14,5% збільшилася кількість звернень з питань соціального захисту. Актуальними залишаються питання надання матеріальної допомоги, санаторно-курортних путівок, перерахунку пенсій.

На 17% збільшилася кількість листів з питань праці та заробітної плати.
Як і раніше за допомогою до облдержадміністрації зверталися переважно найменш соціально захищені категорії громадян, люди похилого віку, громадяни, які значною мірою втратили здоров’я і працездатність. 53,5% листів надійшло від зазначеної категорії населення.

На 35% зменшилася кількість звернень з питань житлової політики.
По зверненнях, що надійшли до облдержадміністрації протягом року, вжито необхідних заходів, надано вичерпні відповіді і пояснення. 8,3% порушених питань вирішено позитивно, по 55,9% надані роз’яснення щодо шляхів їх вирішення, 17,3% звернень, відповідно до ст.7 Закону України «Про звернення громадян», надіслано за належністю, 0,6% повернено заявникам відповідно до ст. 5 зазначеного закону, 26 звернень не підлягає розгляду згідно зі ст. 8 Закону України «Про звернення громадян», 16,3% - у стадії розгляду та остаточного вирішення.


На виконання частин 1, 3 пункту 5 Указу відділом роботи зі зверненнями громадян апарату обласної державної адміністрації у 2011 році проведено 27 перевірок стану роботи та організації контролю за розглядом звернень громадян у райдержадміністраціях. Мали місце випадки порушення вимог ст. 15 Закону України «Про звернення громадян» щодо надання відповідей на звернення громадян, у тому числі, інвалідів Великої Вітчизняної війни, заступниками голів райдержадміністрацій; у разі відмови у відповідях на звернення відсутні посилання на Закон і роз’яснення щодо порядку оскарження прийнятого рішення.

За результатами перевірок складено доповідні записки, що направлені головам райдержадміністрацій для усунення недоліків і вжиття відповідних заходів. Установлено зворотний зв’язок.

У рамках днів контролю проводилися виїзні перевірки стану виконання доручень, наданих керівництвом області райдержадміністраціям за результатами розгляду звернень громадян, що надійшли з органів влади вищого рівня.

На виконання пункту 3 Указу при обласній та районних державних адміністраціях працювали постійно діючі комісії з питань розгляду звернень громадян. З метою підвищення персональної відповідальності за стан роботи із зверненнями громадян на засіданнях підводилися підсумки роботи за певний період, заслуховувалися питання щодо стану виконавської дисципліни, звіти керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, розглядались окремі звернення громадян. За звітний період проведено 12 засідань.

На виконання частини 6 пункту 1 Указу запроваджено постійний контроль за організацією роботи посадових і службових осіб зі зверненнями громадян. Протягом року проведено 22 перевірки стану роботи із зверненнями громадян у структурних підрозділах облдержадміністрації, а також 6 перевірок здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади виконавчими органами міських рад. За результатами перевірок складено доповідні записки, що направлені міським головам міст обласного значення, керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів облдержадміністрації для усунення виявлених недоліків.

Відпрацьована практика проведення особистих прийомів громадян керівництвом облдержадміністрації, передбачено прийом громадян за місцем роботи та проживання.

Згідно з пунктом 6 Указу розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 12 грудня 2011 року № 717 затверджено графік проведення особистого прийому громадян керівництвом облдержадміністрації, щокварталу затверджується графік проведення виїзних прийомів. За звітний період на особистому прийомі керівництвом облдержадміністрації прийнято 1756 звернень, а також 1862 – працівниками приймальні (збільшення відповідно на 75 % та 20 %).
Відповідно до частини 4 пункту 1 Указу особистий прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни проводився першочергово. Крім того, розгляд звернень громадян зазначеної категорії знаходився під особистим контролем голови облдержадміністрації.

На всі листи, телеграми, що надійшли до облдержадміністрації, звернення громадян, подані на особистому прийомі, вжито заходів, визначених законодавством.

На виконання частини 5 пункту 5 Указу постійно аналізувалися та узагальнювалися питання, порушені у зверненнях громадян, щокварталу готувалися статистичні матеріали щодо надходження листів громадян у розрізі питань, районів і міст із класифікацією їх за відповідними напрямами, вивчалися причини, що їх породжували.

У лютому 2011 року на селекторній нараді заслухано питання щодо підсумків роботи із зверненнями громадян у 2010 році, де голови районних державних адміністрацій, керівники структурних підрозділів особисто звітували стосовно стану справ із зверненнями громадян. За результатами проведення видано доручення голови облдержадміністрації від 07.02.2011 № 01-16/850.

Питання щодо стану роботи із зверненнями громадян за підсумками першого півріччя заслухано на засіданні колегії обласної державної адміністрації 28 липня поточного року, видано розпорядження голови обласної державної адміністрації від 05.08.2011 № 442.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 року № 898 «Про взаємодію органів виконавчої влади та державної установи «Соціальний контактний центр», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 вересня 2009 року № 509 «Про забезпечення оперативного реагування на звернення, що надійшли на урядову телефонну «гарячу лінію» відділом роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації здійснюється опрацювання зазначених звернень.

Протягом року до обласної державної адміністрації надіслано на розгляд 3308 таких звернень.

З метою удосконалення роботи із зверненнями громадян, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців, для виявлення проблемних питань, пов’язаних із земельними відносинами, та їх оперативного вирішення в обласній державній адміністрації за номером 700-10-60 з 11.00 до 15.00 працювала телефонна «гаряча лінія» з питань забезпечення прав громадян на землю. Також повідомлення приймалися на електронну адресу zemlya@kharkivoda.gov.ua. За час роботи телефонної лінії отримано 235 звернень, у т.ч. 13 – на електронну адресу.

На виконання частини 2 пункту 5 Указу інформація про роботу обласної державної адміністрації із зверненнями громадян, результати вирішення порушених у них питань щокварталу оприлюднювалися на веб-сайті обласної державної адміністрації. Крім того, там розміщена інформація щодо порядку організації та проведення особистих, виїзних прийомів громадян керівництвом облдержадміністрації, графіки цих прийомів.
Відповідно до частини 9 пункту 1 Указу керівництвом облдержадміністрації систематично проводилися «прямі телефонні лінії» в редакціях обласних газет «Слобідський край», «Вечірній Харків», виступи на обласному радіо, у приймальні облдержадміністрації працював телефон довіри.

Для надання кваліфікованої допомоги громадянам з правових питань в обласній державній адміністрації, районах області та містах обласного значення створено належні умови для організації особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги.

Однією із форм роботи з населенням є Інтернет-спілкування. Жителі області мають можливість звернутися на сайт облдержадміністрації, отримати відповідь на будь-яке питання щодо шляхів його вирішення. З питань, які потребують додаткового вивчення, даються відповідні доручення. Інформація про вжиті заходи повідомляється листом на електронну адресу заявника. З деяких питань відповідь надається невідкладно. За звітний період опрацьовано 88 звернень.

Організація роботи зі зверненнями громадян перебуває під постійним контролем голови обласної державної адміністрації, вживаються заходи щодо вдосконалення цієї роботи.


Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації В.В. Хома

Версія для друку Поділиться:


Вверх