ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА
ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

Довідка про підсумки роботи із зверненнями громадян у 2012 році

25 січня 2013 | 00:00

Протягом 2012 року обласна, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування вживали належних заходів по виконанню вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».
У цілому до всіх гілок влади області надійшло 193725 звернень, що на 12,9 % менше попереднього року. Із загальної кількості 78334 звернення надійшло поштою, 115391 – на особистому прийомі.
Відповідно до частини 5 пункту 1 Указу особлива увага приділялася вирішенню проблем, з якими зверталися ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки. 27 % звернень надійшло від зазначених категорій населення.
Відмічається зменшення кількості колективних звернень на 2,8 %.
Усього в листах порушено понад 203 тис. різноманітних питань. Найголовнішими залишаються питання аграрної політики та земельних відносин (23,9 %), комунального господарства (19,3 %), соціального захисту (15,3 %), житлової політики (9,5 %).
На 38,4 % збільшилася кількість звернень з питань фінансової, податкової, митної політики, а саме: отримання нарахувань, відшкодування за вкладами у банківських установах України, отримання позики, повернення заощаджень, страхових внесків, коштів за облігаціями державної позики СРСР.
До обласної державної адміністрації за звітний період надійшло 8193 звернення, що на 7,1 % менше, ніж у 2011 році; у тому числі 2957 звернень – на особистому прийомі, поштою – 5236.
За видами звернень домінують заяви та клопотання щодо вирішення певних питань, які складають 96 %, 3,6 % - скарги, 0,4 % - пропозиції.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858 застосовується Класифікатор звернень громадян.
Від органів влади вищого рівня надійшло 2959 звернень, що на 4,1 % менше проти 2011 року, у тому числі:
- з Адміністрації Президента України - 1795 звернень (зменшення на 12,7 %);
- з Кабінету Міністрів України – 878 звернень (збільшення на 65 %);
- з Верховної Ради України – 134 звернення (зменшення на 20,3 %).
Протягом року надійшло 790 колективних звернень, що залишається на рівні показника 2011 року, питома вага складає 9,6 %.
З урахуванням колективних звернень всього у листах, що надійшли до обласної державної адміністрації, звернулося 28450 громадян (зменшення на 23 %).
Усього в листах порушено 9097 різноманітних питань (зменшення на 7,9 %).
За характером основних питань, що порушували громадяни, чинне місце займали питання комунального господарства – 23,9 %, соціального захисту – 19,8 %, охорони здоров’я – 14,0 %, аграрної політики і земельних відносин – 9,5 %, забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян – 9,4 %, житлової політики – 5,6 %.
Утричі збільшилася кількість звернень з питань виплати заощаджень.
Як і раніше за допомогою до обласної державної адміністрації зверталися переважно найменш соціально захищені категорії громадян, люди похилого віку, громадяни, які значною мірою втратили здоров’я і працездатність. 62,2 % листів надійшло від зазначеної категорії населення.
Рішенням Комісії з питань надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям Харківської області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації, за звітний період надана матеріальна допомога 281 громадянину на суму понад 1730 тис. грн.
По зверненнях, що надійшли до обласної державної адміністрації протягом року, вжито необхідних заходів, надано вичерпні відповіді і пояснення. 6,0 % порушених питань вирішено позитивно, по 58,1 % надані роз’яснення щодо шляхів їх вирішення, 16,3 % звернень, відповідно до ст.7 Закону України «Про звернення громадян», надіслано на розгляд за належністю до інших органів, 0,5 % повернено заявникам відповідно до ст. 5 зазначеного закону, 62 звернення не підлягає розгляду згідно зі ст. 8 Закону України «Про звернення громадян», 16,9 % - у стадії розгляду та остаточного вирішення.
На виконання частин 1, 3 пункту 5 Указу відділом роботи зі зверненнями громадян апарату обласної державної адміністрації у 2012 році проведено 27 перевірок стану роботи та організації контролю за розглядом звернень громадян у райдержадміністраціях. Згідно з Методикою оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 630 ця робота у більшості районних державних адміністрацій організована належним чином.
За результатами перевірок складено доповідні записки, що направлені головам районних державних адміністрацій для усунення недоліків і вжиття відповідних заходів. Установлено зворотний зв’язок.
У рамках днів контролю проводилися виїзні перевірки стану виконання доручень, наданих керівництвом області районним державним адміністраціям за результатами розгляду звернень громадян, що надійшли з органів влади вищого рівня.
На виконання пункту 3 Указу при обласній та районних державних адміністраціях працювали постійно діючі комісії з питань розгляду звернень громадян. З метою підвищення персональної відповідальності за стан роботи із зверненнями громадян на засіданнях підводилися підсумки роботи за певний період, заслуховувалися питання щодо стану виконавської дисципліни, звіти керівників структурних підрозділів обласної та районних державних адміністрацій, розглядались окремі звернення громадян. За звітний період в обласній державній адміністрації проведено 12 засідань.
Відпрацьована практика проведення особистих прийомів громадян керівництвом обласної державної адміністрації, передбачено прийом громадян за місцем роботи та проживання.
Згідно з пунктом 6 Указу розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 15 серпня 2012 року № 494 затверджено графік проведення особистого прийому громадян керівництвом обласної державної адміністрації, щокварталу затверджується графік проведення виїзних прийомів. За звітний період на особистому прийомі керівництвом обласної державної адміністрації прийнято 1277 звернень, а також 1680 звернень – працівниками приймальні.
Відповідно до частини 4 пункту 1 Указу особистий прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни проводився першочергово. Крім того, розгляд звернень громадян зазначеної категорії знаходився під особистим контролем голови облдержадміністрації.
На всі листи, телеграми, що надійшли до обласної державної адміністрації, звернення громадян, подані на особистому прийомі, вжито заходів, визначених законодавством.
На виконання частини 5 пункту 5 Указу постійно аналізувалися та узагальнювалися питання, порушені у зверненнях громадян, щокварталу готувалися статистичні матеріали щодо надходження листів громадян у розрізі питань, районів і міст із класифікацією їх за відповідними напрямами, вивчалися причини, що їх породжували.
Питання щодо стану роботи із зверненнями громадян двічі заслухано на засіданнях колегії обласної державної адміністрації – 29 березня за підсумками роботи у 2011 році, видано розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10.04.2012 № 213, а також 25 липня – за підсумками першого півріччя 2012 року.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 року № 898 «Про взаємодію органів виконавчої влади та державної установи «Урядовий контактний центр», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 вересня 2009 року № 509 «Про забезпечення оперативного реагування на звернення, що надійшли на урядову телефонну «гарячу лінію» відділом роботи із зверненнями громадян апарату обласної державної адміністрації здійснювалося опрацювання зазначених звернень.
Протягом 2012 року до обласної державної адміністрації надіслано на розгляд 7550 таких звернень, що у 2,3 рази більше показника минулого року.
З метою удосконалення роботи із зверненнями громадян, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців, для виявлення проблемних питань, пов’язаних із земельними відносинами, та їх оперативного вирішення в обласній державній адміністрації за номером 700-10-60 з 11.00 до 15.00 працювала телефонна «гаряча лінія» з питань забезпечення прав громадян на землю. Також повідомлення приймалися на електронну адресу zemlya@kharkivoda.gov.ua. За час роботи телефонної лінії отримано 55 звернень, у т.ч. 12 – на електронну адресу.
На виконання частини 2 пункту 5 Указу інформація про роботу обласної державної адміністрації із зверненнями громадян, результати вирішення порушених у них питань щокварталу оприлюднювалися на веб-сайті обласної державної адміністрації. Крім того, там розміщена інформація щодо порядку організації та проведення особистих, виїзних прийомів громадян керівництвом облдержадміністрації, графіки цих прийомів.
Відповідно до частини 9 пункту 1 Указу керівництвом обласної державної адміністрації систематично проводилися «прямі телефонні лінії» в редакціях обласних газет «Слобідський край», «Вечірній Харків», виступи на обласному радіо.
Для надання кваліфікованої допомоги громадянам з правових питань в обласній державній адміністрації, районах області та містах обласного значення створено належні умови для організації особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги.
Однією із форм роботи з населенням є Інтернет-спілкування. Жителі області мають можливість звернутися на сайт обласної державної адміністрації, отримати відповідь на будь-яке питання щодо шляхів його вирішення. З питань, які потребують додаткового вивчення, давалися відповідні доручення. Інформація про вжиті заходи повідомлялася листом на електронну адресу заявника. З деяких питань відповідь надавалася невідкладно. За звітний період опрацьовано 78 звернень.
Організація роботи зі зверненнями громадян перебуває під постійним контролем голови обласної державної адміністрації, вживаються заходи щодо вдосконалення цієї роботи.

Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації                                                                      В.В. Хома

 

Версія для друку Поділиться:


Вверх