ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕБ-САЙТХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Аналіз регуляторного впливу проекту розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації “Про встановлення тарифу на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав - послуги

26 ноября 2010 | 00:00

1. Опис проблеми, яку планується розв`язати
            Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 №1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”(зі змінами), обласним державним адміністраціям надані повноваження по встановленню тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав.
Комунальне підприємство “Богодухівське бюро технічної інвентаризації” в межах, визначених чинним законодавством і Статутом підприємства, надає на території Богодухівського району послуги з інвентаризації нерухомого майна, оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрації таких прав. Оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна здійснюється підприємством за наявності доручення відповідного органу.
Пунктом 1.4. Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики від 24.05.2001 № 127 і зареєстрованої Міністерством юстиції України від 10.07.2001 № 582/5773 визначено, що технічну інвентаризацію новозбудованих (реконструйованих) та наявних об’єктів виконують за рахунок замовників комунальні підприємства - бюро технічної інвентаризації.
Пунктами 1.3. та 6.2. Тимчасового положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002 № 7/5 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 18.02.2002 № 157/6445 оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрація таких прав теж віднесені до повноважень бюро технічної інвентаризації.
Слід зазначити, що КП “Богодухівське бюро технічної інвентаризації”  не є органом приватизації і, в зв’язку з цим, не виготовляє бланки свідоцтв та не здійснює видачу свідоцтв про право власності на приватизоване житло, у тому числі на житлове (житлові) приміщення у гуртожитках, тому не підпадає під дію постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 485, якою визначено повноваження облдержадміністрації щодо встановлення розміру плати за виготовлення бланків та видачу свідоцтв на право власності.
Під оформленням прав власності на об’єкти нерухомого майна відповідно до вищезазначеного Тимчасового положення, а також до Збірника норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 21.11.2003 № 198 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 12.02.2004 №188/8787 розуміється підготовка документів для видачі свідоцтв про право власності за дорученням органів місцевого самоврядування, місцевої державної адміністрації та інших органів, які згідно з чинним законодавством мають право на видачу таких свідоцтв.
З 15 березня 2008 року чинним на підприємстві є тариф 11,89 грн. з ПДВ за 1 нормо-годину послуг. КП “Богодухівське бюро технічної інвентаризації” було платником єдиного податку з відрахуваннями до Пенсійного фонду, а з 23.04.2008 р. підприємство було переведено на загальну систему оподаткування.
На даний час комунальне підприємство «Богодухівське бюро технічної інвентаризації» застосовує у розрахунках зі споживачами  тариф із урахуванням ПДВ у розмірі 11,89 грн., за 1 нормо-годину послуг. Чинний тариф не забезпечує беззбиткову діяльність підприємства у зв’язку з тим , що витрати підприємства з2008 року поступово зросли в декілька разів, що є основною причиною збитковості підприємства. За результатами роботи в 2008році з використанням тарифу 11,89 грн. (з ПДВ) збитки становлять -7,7 тис. грн., а за підсумками роботи за 2009рік збитки становлять 26,6 тис. грн. Згідно із здійсненними розрахунками планового тарифу (вартість однієї нормо-години) на послуги КП «Богодухівське БТІ» становить 21,78 грн. без ПДВ, з ПДВ -26,14 грн. з закладанням до розрахунків рентабельності 3 відсотка. Плановий тариф на 2010рік на послуги підприємства в порівнянні з чинним тарифом зріс в 2,2 рази, що зумовлено поступовим, зростанням за цей період фактичних витрат, які входять до складу собівартості, а саме зростання розмірів мінімальної заробітної плати та виплат пов’язаних зі сплатою обов’язкових платежів до соціальних та Пенсійного фонду.
Матеріальні та інші загальногосподарські витрати підприємства заплановані на рівні фактичних витрат
 
2. Цілями прийняття цього регуляторного акту є:
- виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 №1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”;
- надання послуг з інвентаризації нерухомого майна, оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна , та реєстрацію таких прав-послуги, що надає комунальне підприємство «Богодухівське бюро технічної інвентаризації» за економічно обґрунтованими тарифами, що сприятиме захисту споживачів від надмірного зростання тарифів на вказані послуги;
- сприяння беззбитковості роботи підприємства – надавача послуг з інвентаризації нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна, та реалізацію таких прав – послуги, що надає комунальне підприємство «Богодухівське бюро технічної інвентаризації».
 
3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей.
Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 №1548 визначено метод державного регулювання тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав шляхом встановлення їх фіксованих рівнів.
В разі встановлення тарифу вищого за запропонований обласною державною адміністрацією збільшиться прибутковість діяльності підприємства, але враховуючи досягнутий Богодухівським районом рівень соціально-економічного розвитку, буде неприйнятним для споживачів.
Таким чином, запропонований рівень тарифуна інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав - послуги, що надає КП “Богодухівське бюро технічної інвентаризації” на даний час є економічно обґрунтованим.
 
4. Механізмом розв`язання проблеми
Встановлення визначеного шляхом аналізу економічної обґрунтованості витрат підприємства розміру тарифу на послуги з інвентаризації нерухомого майна, оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрації таких прав, що надає КП “Богодухівське бюро технічної інвентаризації”.
 
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту
В разі прийняття регуляторного акту обласною державною адміністрацією будуть реалізовані повноваження, надані їй постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 та встановлено тариф на послуги з інвентаризації нерухомого майна, оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрації таких прав, що надає КП“Богодухівське бюро технічної інвентаризації” на економічно обґрунтованому рівні.
Після опублікування у газеті “Слобідський край” розпорядження голови обласної державної адміністрації набуде чинності і стане обов’язковим для виконання.
            Організація та здійснення контрольно-наглядових функції з питань додержання підприємствами вимог щодо формування, встановлення і застосування цін і тарифів, які регулюються державою, є основними завданнями Державної інспекції по контролю за цінами. Отже, нагляд за додержанням вимог розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації про встановлення тарифу на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав - послуги, що надає КП“Богодухівське бюро технічної інвентаризації”, буде здійснювати Державна інспекція по контролю за цінами в Харківській області.
Позитивним чином на дію регуляторного акту може вплинути підвищення рівня економічного та соціального розвитку Богодухівського району, в тому числі підвищення рівня доходів населення у районі, підвищення підприємницької активності, розвиток ринку нерухомості у регіоні.
Негативними фактором впливу є зменшення платоспроможності споживачів послуг КП “Богодухівське бюро технічної інвентаризації”, що призведе до зменшення обсягів надання послуг і в кінцевому рахунку до підвищення рівня собівартості послуг і збитковості роботи підприємства.
 
6. Очікувані результати прийняття регуляторного акту
Очікувані результати прийняття регуляторного акту визначено із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.
До негативних результатів прийняття регуляторного акта можна віднести відсутність у підприємства можливості швидко змінювати рівень тарифу у разі підвищення або зниження рівнів витрат, що складають собівартість послуг.
Зміна рівня тарифу на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав - послуги, що надає КП “Богодухівське бюро технічної інвентаризації” можливо лише після прийняття Харківською обласною державною адміністрацією відповідного регуляторного акта та введення його в дію.
Таким чином, при різкому підвищенні рівня собівартості послуг бюро технічної інвентаризації, на період погодження розпорядження голови обласної державної адміністрації робота підприємства буде збитковою.
При цьому, позитивним фактором є захищеність споживачів послуг КП “Богодухівське бюро технічної інвентаризації” від необґрунтованого зростання тарифу на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав.
 
7. Обґрунтування терміну дії
Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування в газеті “Слобідський край”. Термін дії регулювання тарифів дійсний на період дії Постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996р. №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)»(зі змінами).
 
 
8. Показники результативності регуляторного акту
Фактична собівартість надання послуг з інвентаризації нерухомого майна, оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрації таких прав, що надає КП “Богодухівське бюро технічної інвентаризації”, в тому числі рівень витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи, сума єдиного податку та фактично одержаний прибуток (збиток).
Прогнозні значення показників результативності, виходячи з плану на 2010 рік:
- собівартість надання послуг – 423,8 тис. грн., в тому числі:
витрати на оплату праці – 289,4 тис. грн.;
відрахування на соціальні заходи – 106,6 тис. грн.;
інші витрати – 27,8 тис. грн.;
- прибуток – 12,7 тис. грн. (рентабельність 3%).
Дія регуляторного акту поширюватиметься на КП“Богодухівське бюро технічної інвентаризації” та суб’єктів господарювання і населення Богодухівського району, які є споживачами послуг цього підприємства.
 
9. Відстеження результативності регуляторного акту
Базове відстеження результативності регуляторного акта проведено на етапі його підготовки.
Повторне відстеження результативності розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації буде здійснено відповідно до вимог ст.10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
 
 
Начальник Головного
управління економіки С.Авершин
Версия для печати Поделиться:


Вверх