Размер шрифта:
Цвета сайта

Настройки

Вернуть стандартные настройки

Настройки шрифта:

Выберите шрифт Arial Times New Roman

Интервал между буквами (Кернинг): Стандартный Средний Большой

Вибір колірної схеми:

Закрити панель

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Аналіз регуляторного впливу проекту розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації «Про внесення змін до розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 25.08.2010 № 469»

24 марта 2011 | 00:00

1. Опис проблеми, яку планується розв`язати шляхом державного регулювання
В області регулювання цін на продукцію громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, здійснюється відповідно до розпорядження голови Харківської облдержадміністрації від 25.08.2010 № 469 «Про граничні торговельні надбавки (націнки) на продукцію громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах», яким установлені граничні торговельні надбавки (націнки) у таких розмірах:
35 % до ціни закупки (придбання) на продовольчу сировину для виготовлення продукції власного виробництва;
10 % до роздрібної ціни (оптово-відпускної ціни виробника) на покупні продовольчі товари та вироби, що реалізуються підприємствами громадського харчування.
Ціни реалізації виробів підприємства громадського харчування визначаються методом калькуляції. Розрахунок ціни реалізації виробу провадиться в калькуляційній карті. До калькуляційних карт вносяться тільки дані про сировинну (матеріальну) складову, тобто, винятково про витрату продуктів на приготування страв та кулінарних виробів, а сума нарахованої на сировину націнки має забезпечити покриття витрат підприємства та принести йому прибуток.
Обґрунтування необхідності перегляду рівня граничних торговельних надбавок, установлених розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації від 25.08.2010 № 469, проводилось за звітними фінансовими документами комунального підприємства «Комбінат дитячого харчування» (м. Харків), яке є найкрупнішим підприємством харчування в учбових закладах області та обслуговує 176 шкільних їдалень міста, та коммунального підприємства «Підприємство шкільного харчування» (м. Вовчанськ), яке забезпечує харчування в 7 шкільних їдальнях м. Вовчанськ та селища Вільча Вовчанського району.
До введення в дію розпорядження голови Харківської облдержадміністрації від 25.08.2010 № 469 при формуванні цін на продукцію Комунальне підприємство «Комбінат дитячого харчування» застосовувало торговельні надбавки (націнки), установлені наказом директора КП «Комбінат дитячого харчування» від 11.01.2010 № 7, у таких розмірах: фрукти та цитрусові – 0 %, хліб та хлібобулочні вироби – 10 %, інші продукти харчування (вироби з м’яса, птиці, молока, молочних продуктів, круп тощо ) – 50 %, на воду і соки – 25 %.
До введення в дію розпорядження голови Харківської облдержадміністрації від 25.08.2010 № 469 наказом директора КП «Підприємство шкільного харчування» від 09.09.2009 № 55 був установлений розмір торговельної надбавки (націнки) не більше 65 % та при формуванні цін на продукцію застосовувалися торговельні надбавки (націнки) у таких розмірах: продукція власного виробництва – 56 %, покупні товари – 32,3 %.
Показники діяльності базових підприємств при застосуванні власних торговельних надбавок (націнок) наведені в таблиці:
 

№№
п/п
Стаття
Од.
виміру
КП
«Комбінат дитячого харчування»
КП «Підприємство шкільного харчування»
1.
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
тис.грн.
33792
2315,5
2.
Непрямі податки та інші вирахування з доходу
тис.грн.
-
312,9
3.
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
тис.грн.
33792
2002,6
4.
Витрати
тис.грн.
33712
1994,9
5.
Фінансовий результат від звичайної діяльності
тис.грн.
80
7,7

Показники діяльності базових підприємств при застосуванні торгових надбавок (націнок) згідно з розпорядженням голови Харківської облдержадміністрації від 25.08.2010 № 469 (35% та 10%):

 

№№
п/п
Стаття
Од.
виміру
КП «Комбінат дитячого харчування»
 
КП «Підприємство шкільного харчування»
1.
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
тис.грн.
32311,0
1867,6
2.
Непрямі податки та інші вирахування з доходу
тис.грн.
-
(312,9)
3.
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
тис.грн.
32311,0
1554,7
4.
Витрати
тис.грн.
33712
1994,9
5.
Фінансовий результат від звичайної діяльності
тис.грн.
-1401
- 440,2

Результати аналізу господарської діяльності базових підприємств свідчать про відсутність реальних резервів для зниження вартості продукції власного виробництва та покупних товарів за рахунок установленого граничного рівня торговельної надбавки.
Установлені рівні граничних торговельних надбавок (націнок) не будуть відшкодовувати витрати підприємства, необхідні для якісного та своєчасного забезпечення харчуванням школярів, виплати заробітної плати працівникам підприємства, повноцінної діяльності.
Обмеження торговельної надбавки на продукцію призведе до постійних збитків підприємств громадського харчування, що, у свою чергу, негативно вплине на якість забезпечення харчуванням учнів загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах.
За таких умов виникне необхідність покриття збитків з міського бюджету.
Аналіз граничних рівнів торговельних надбавок, установлених у регіонах України, показав, що в Харківській області найнижчі рівні торговельних надбавок (націнок) на продукцію громадського харчування. 

Таким чином, є цілком доцільним і необхідним внесення змін до розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 25.08.2010 № 469» та встановлення граничних торговельних надбавок (націнок) у таких розмірах:
50 % до ціни закупки (придбання) на продовольчу сировину для виготовлення продукції власного виробництва;
25 % до роздрібної ціни (оптово-відпускної ціни виробника) на покупні продовольчі товари та вироби, що реалізуються підприємствами громадського харчування.

2. Визначення цілей державного регулювання
Цілями прийняття цього розпорядження є забезпечення виконання державної політики ціноутворення, дотримання належного рівня соціального захисту споживачів продукції громадського харчування, забезпечення беззбиткової діяльності підприємств громадського харчування.

3. Визначення та оцінка всіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей

1) Альтернативним способом досягнення встановленої цілі державного регулювання може бути ринковий механізм, тобто, вільне ціноутворення на продукцію громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, без втручання органів виконавчої влади. Відмова від регулювання цін на продукцію громадського харчування призведе до неконтрольованого зростання цін у системі громадського харчування навчальних закладів та неефективного використання бюджетних коштів, що виділяються на харчування пільгових категорій учнів.

2) Для розв’язання зазначеної проблеми пропонується збільшити граничні торговельні надбавки (націнки) на продукцію громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, відповідно до повноважень облдержадміністрації, наданих постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (зі змінами).

Державне регулювання, з одного боку, спонукатиме суб’єктів господарювання до безумовного дотримання встановленої дисципліни цін, сприятиме прозорості ціноутворення, а, з іншого боку, забезпечить можливість Державній інспекції з контролю за цінами в Харківській області у разі виявлення порушень застосовувати економічні (штрафні) санкції та оперативно впливати на процес ціноутворення.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечують розв`язання визначеної проблеми
Механізмом розв`язання визначеної проблеми є збільшення граничних торговельних надбавок (націнок) на продукцію громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, шляхом внесення змін до розпорядження голови Харківської облдержадміністрації від 25.08.2010 № 469.
Прийняття даного проекту розпорядження сприятиме належному рівню забезпечення продукцією громадського харчування споживачів в області, беззбиткової діяльності підприємств громадського харчування.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей
Видання регуляторного акта сприятиме створенню умов для збереження здоров’я дітей, підвищення рівня організації харчування, забезпечення учнів раціональним та якісним харчуванням, впровадження нових технологій приготування їжі та форм обслуговування учнів загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів.
 

6. Визначення очікуваних результатів - метод аналізу вигод та витрат
У разі прийняття запропонованого проекту регуляторного акта можливі такі вигоди та витрати:
 

 

№№ п/п
Об`єкт впливу
Вигоди
Витрати
1.
Держава
Створення умов, що сприяють зміцненню здоров`я учнів, їх гармонійному розвитку
Витрат не зазнає
Забезпечення безперебійного та якісного харчування учнів загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів
2.
Населення
Формування навичок правильного та здорового харчування
Можливі додаткові витрати для харчування учнів не пільгових категорій, пов’язані зі зростанням цін на продукти харчування та розширенням асортименту
Забезпечення безперебійного та якісного харчування учнів загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів
3.
Суб`єкти господарювання
Можливе збільшення обсягів реалізації продукції та розширення асортименту
У випадку порушення державної дисципліни цін матимуть місце витрати у вигляді еконо­мічних (штрафних) санкцій згідно з чинним законодавством
Можливість залучення більшої кількості коштів на покриття поточних витрат виробництва, своєчасні розрахунки з постачальниками сировини та послуг
Можливість впровадження нових технологій щодо надання послуг з громадського харчування

 7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Термін дії розпорядження необмежений.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта
Показники результативності даного розпорядження не визначаються.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта
Відстеження результативності даного регуляторного акта проводитися не буде.

 

Начальник Головного
управління економіки
облдержадміністрації С.В.Авершин


 


Поділиться: