ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕБ-САЙТХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Проект рішення обласної ради "Про внесення змін до Правил користування маломірними і малими суднами на водних об’єктах області, затверджених рішенням обласної ради від 26 грудня 2006 року №147-V" ( від 14.07.2011 )

14 июля 2011 | 15:31

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

_______ сесія ______ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

Від _____________ 2011 року                                                                   № _________

 

Про внесення змін до Правил
користування маломірними і
малими суднами на водних об’єктах
області, затверджених рішенням
обласної ради від 26 грудня
2006 року №147-V 

Відповідно до статей 8 і 67 Водного кодексу України, Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", статті 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до Правил користування маломірними і малими суднами на водних об'єктах області, затверджених рішенням обласної ради від 26 грудня 2006 року № 47-V "Про затвердження Правил корустування маломірними і малими суднами на водних об'єктах області", вилучивши пункт 2.1.3 підрозділу 2.1. розділу 2 частини першої означених Правил.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради: з питань паливно-енергетичного комплексу, житлового-комунального господарства, промисловості, будівництва, транспорту, шляхів і зв'язку (Шаповалов О.В.) та з правових питань, регуляторної політики, законності, громадського порядку, боротьби з корупцією та злочинністю (Бандурка О.М.).

Голова обласної ради                                      С. Чернов

 

Аналіз
регуляторного впливу проекту рішення Харківської обласної ради
«Про внесення змін до Правил користування маломірними і малими суднами на водних об’єктах області, затверджених рішенням обласної ради від 26 грудня 2006 року №147-V»

1. Визначення та аналіз проблеми
Даний проект рішення Харківської обласної ради «Про внесення змін до Правил користування маломірними і малими суднами на водних об’єктах області, затверджених рішенням обласної ради від 26 грудня 2006 року №147-V» розроблено відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, яким передбачається перегляд регуляторних актів для приведення їх у відповідність з принципами державної регуляторної політики.
Пункт 2.1.3 означених Правил в обов’язки власників маломірних і малих суден та посадових осіб, відповідальних за їх експлуатацію зобов’язує отримувати дозвіл на право експлуатації маломірних і малих суден від територіального підрозділу Держфлотінсппекції України.
Відповідно до роз’яснень, наданих Держфлотінспекцією України, зазначений пункт Правил стосується суто керівників баз для стоянки маломірних (малих) суден, які повинні щорічно перед початком експлуатації пред’являти бази для комплексного огляду та отримувати відповідний акт. Порядок огляду баз для стоянки маломірних і малих суден викладено у розділі ІІІ зазначений Правил.
Таким чином, у попередній редакції рішення до обов’язків власників маломірних і малих суден та посадових осіб, відповідальних за їх експлуатацію, віднесено вжиття дій, які їм не притаманні.
Даним проектом рішення передбачається лише вилучення одного пункту Правил користування маломірними і малими суднами на водних об’єктах області, затверджених рішенням обласної ради від 26 грудня 2006 року №147-V».
2. Визначення цілей державного регулювання
Метою видання цього рішення є виключення одного пункту із переліку обов’язків власників маломірних і малих суден та посадових осіб, відповідальних за їх експлуатацію. Згідно з «Правилами безпечної експлуатації баз для стоянки маломірних малих суден», затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 16.07.2004 р. № 642, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України від 23.07.2004 р. №915/9514, пунктом 4.1. передбачено, що після реєстрації в Судновій книзі України, кожне маломірне (мале) судно приписується до конкретної бази. Пункт 2.1.3 Правил користування маломірними і малими суднами на водних об’єктах області стосується керівників підприємств, організацій, установ, які мають на балансі або під охороною маломірні (малі) судна (п.2.1.). Іншими словами, це не стосується керівників баз для стоянки маломірних (малих) суден, які повинні щорічно перед початком експлуатації пред’являти бази для комплексного огляду та отримувати відповідний акт.

3. Визначення та оцінка всіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановленої мети
Альтернатив запропонованому регуляторному акта немає. Реалізація повноважень можлива за умови прийняття відповідних розпорядчих документів місцевими органами виконавчої влади.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв`язання зазначеної проблеми
Механізмом розв’язання проблеми є видання рішення Харківської обласної ради «Про внесення змін до Правил користування маломірними і малими суднами на водних об’єктах області, затверджених рішенням обласної ради від 26 грудня 2006 року №147-V.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановленої мети
Виданням даного регуляторного акта буде впорядковано перелік обов’язків власників маломірних і малих суден та посадових осіб, відповідальних за їх експлуатацію.

6. Визначення очікуваних результатів
У разі прийняття запропонованого проекту регуляторного акта можливі такі вигоди та витрати:

№ п/п
Об`єкт впливу
Вигоди
Витрати
1.
Держава
Забезпечення реалізації Правил користування маломірними і малими суднами на водних об’єктах області
Витрат не зазнають
2.
Населення
Визначено повний перелік
обов’язків власників маломірних і малих суден та посадових осіб, відповідальних за їх експлуатацію
Витрат не зазнають
3.
Суб`єкти господа-рювання
Забезпечення безаварійної експлуатації маломірних і малих суден  на водних об’єктах області
У випадку порушення Правил матимуть місце витрати у вигляді економічних (штрафних) санкцій згідно з чинним законодавством
7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта
Термін дії розпорядження необмежений.

 

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
Видання даного регуляторного акта створить умови для безаварійної експлуатації маломірних і малих суден суб’єктами господарювання та громадянами – власниками суден на водних об’єктах області .

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта
Базове відстеження результативності регуляторного акта проведено на етапі його підготовки.
Повторне та періодичне відстеження регуляторного акту буде здійснено відповідно до вимог статті 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Начальник Головного управління
промисловості, транспорту і зв’язку
Харківської облдержадміністрації                            Ю.О. Гуренко

Версия для печати Поделиться:


Вверх