ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Правила внутрішнього службового розпорядку

21 лютого 2018 | 10:50

ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами працівників Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи

та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації

«10» липня 2017 року

ПРАВИЛА

внутрішнього службового розпорядку Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи

та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації

І. Загальні положення

1. Правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації  (далі – Департамент), режим роботи, умови перебування державного службовця та працівників, які виконують функції з обслуговування (далі – працівники Департаменту), в органі державної влади, та забезпечення раціонального використання його робочого часу.

2. Службова дисципліна в Департаменті ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державним службовцем своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

3. Правила внутрішнього службового розпорядку у Департаменті  затверджуються загальними зборами трудового колективу Департаменту  за поданням директора Департаменту на основі Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03 березня 2016 року № 50, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 року за № 457/28587.

4. Правила внутрішнього службового розпорядку Департаменту доводяться до відома всіх працівників, які працюють в Департаменті, під підпис.

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в  Департаменті оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації

1. Працівники Департаменту повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

2. Працівники Департаменту у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

3. Працівники Департаменту повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

4. Працівники Департаменту під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

ІІІ. Робочий час і час відпочинку працівників Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації

1. Тривалість робочого часу працівників Департаменту становить 40 годин на тиждень.

2. В Департаменті встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота і неділя.

3. В Департаменті встановлюється такий режим роботи:

початок роботи з 9 години – протягом тижня;

кінець робочого дня в понеділок, вівторок, середу та четвер – о  18 годині, у п’ятницю – о 16 годині 45 хвилин;

перерва для відпочинку і харчування з 13 години до 13 години 45 хвилин – протягом тижня.

 Перерва не включається в робочий час і працівник Департаменту може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

5. Працівникам забороняється відволікати державного службовця та працівників, які виконують функції з обслуговування, від виконання їх посадових обов’язків.

6. Облік робочого часу у Департаменті здійснюється у табелі робочого часу (далі - табель).

7. Вихід працівників за межі Департаменту у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника.

ІV. Порядок повідомлення працівниками Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації про свою відсутність

1. Працівник Департаменту повідомляє безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

2. У разі недотримання працівником Департаменту вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.

3. У разі ненадання працівником Департаменту доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я директора Департаменту щодо причин своєї відсутності.

V. Перебування працівників Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

1. Для виконання невідкладних завдань працівники Департаменту можуть залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом  директора Департаменту, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного працівника Департаменту не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

2. Директор Департаменту за потреби може залучати працівників  Департаменту до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування працівників Департаменту після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється службою управління персоналом і затверджується директором Департаменту.

3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, прізвище, ім’я, по батькові відповідального працівника Департаменту, його посада, місце, дата та строк чергування.

4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні працівника Департаменту, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається службою управління персоналом Департаменту директору Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

5. У разі залучення працівника Департаменту до роботи понад установлену тривалість робочого дня у Департаменті запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) працівникам Департаменту надається грошова компенсація  у розмірі  та  порядку,  визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

VІ. Порядок доведення до відома працівника Департаменту  оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома працівників Департаменту шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис працівника Департаменту (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома працівника Департаменту шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Харківської обласної державної адміністрації.

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

1. Директор Департаменту зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку наказом директора Департаменту покладені відповідні функції в такому органі.

2. Працівник Департаменту повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником Департаменту, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в Департаменті відповідає директор Департаменту та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

VIІI. Порядок прийняття та передачі  діловодства (справ) і майна працівником Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації

1. Працівник Департаменту зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій наказом директора Департаменту особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох   примірниках і підписується   уповноваженою особою Департаменту, головним спеціалістом з питань персоналу цього органу та державним службовцем, який звільняється.

Один примірник акту видається працівнику Департаменту, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до  особової справи цього працівника.

ІХ. Прикінцеві положення

1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення працівника Департаменту до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються директором  Департаменту  оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації.

Версія для друку Поділиться:


Вверх